Organizacije iz BiH uspješne u apliciranju na EU fondove

Organizacije iz Sarajeva, Tuzle i Čapljine (Udruženje «Urban», Sarajevo (dva projekta), «Akademija, Čapljina, Udruženje «Tuzlanska Amica», JU Biblioteka Sarajeva i Fondacija za zastupanje građanskih interesa, Sarajevo) dobile su finansijsku podršku iz programa Kreativna Evropa u iznosu od 173.535,09 eura.

Tim povodom danas su u Zemaljskom muzeju prezentirani rad Deska Kreativna Evropa te organizacije  koje su dobile potporu.

Voditeljica Deska  Kreativna Evropa Aida Kalender navela je da je ove godine apliciralo  27 organizacija a šest je dobilo  finansijsku podršku iz programa.

“O važnosti govori i činjenica da su bosanskohercegovačke organizacije na ovom konkursu obezbijedile više finansijskih sredstava za svoje aktivnosti iz programa Kreativna Evropa od organizacija iz Češke, Danske, Mađarske, Islanda, Litvanije, Luksemburga, Latvije, Malte, Norveške, Crne Gore, Makedonije, Slovačke i Ukrajine. Znači od zemalja koje više od BiH ulažu u kulturu”, rekla je Kalender.

Kalender je istakla da u ranijim godina nije bio ovakvih uspjeha na programima  Kreativne Evrope  i da nikad dosad bh. organizacije nisu bile vodeći partneri.

“Naš cilj je da demistificiramo cijeli proces i da se što više organizacija prijavi i ove godine na konkurs Kreativne Evrope koji se otvara svake godine i traje do jeseni”, navela je Kalender istakavši da se bh. organizacije sve više upoznaju o pristupu EU  fondovima u čemu zaslugu ima i Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH za nauku i kulturu Biljana Čamur -Veselinović  rekla je da  je Ministarstvo  civilnih  poslova pokrenulo aktivnosti koje su obezbijedile  učešće BiH u projektima  Evropske unije –Kreativna Evropa.

Tako zahvaljujući sporazumu  koji je potpisan s Evropskom unijom obezbijeđeno  je  učešće u ovom programu  i na taj način ravnopravan  status naših kulturnih radnika  da zajedno s drugima rade na zajedničkim projektima i apliciraju za sredstva koja je EU namijenila sektoru kulture.

Čamur –Veselinović je također navela da je obaveza BiH ako želi da pristupi ovim projektima  uplaćivanje  članarina od 205.000 eura godišnje.

To navela je treba i opravdati  tj. vratiti dio sredstava a  uz pomoć Deska Kreativna Evropa  već  je zasad vraćeno više od duplo.

Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina je koordinaciono tijelo za promociju EU fonda “Creative Europe” za kulturni i audiovizuelni sektor u BiH.

 

Fena