Jednošalterski sistem: Kraći proces registracije poslovnih subjekata

Vlada FBiH je prihvatila informacija o radu i poduzetim aktivnostima Interresome radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH s ciljem realizacije reforme procesa registracije poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Sveobuhvatnom reformom procesa registracije nastoji se povećati konkurentnost privrede Federacije BiH, te jačanjem efikasnosti, efektivnosti, kvalitete, fleksibilnosti i transparentnosti javnog sektora upotrebom inovativnih rješenja i informaciono-komunikacionih tehnologija stimulisati rast i razvoj privatnog sektora.

Očekivani rezultati uključuju uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije i omogućavanje online registracije privrednim subjektima u FBiH, skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata (d.o.o.) na tri dana (ne uključujući registraciju PDVa) za sve vrste društava sa ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji BiH za 50 posto i troškova registracije poslovnih subjekata, povećanje broja novoregistrovanih privrednih subjekata za 15 posto u FBiH u periodu 18 mjeseci nakon implementacije reformi, u usporedbi s periodom od dvije godine prije reformi.

Cilj je i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, do kraja projekta, i povećanje transparentnosti rada Vlade Federacije BiH objavljivanjem online poslovnog registra.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je za pripremu izmjena i dopuna Zakona o gospodarskim društvima, i ukidanja Uredbe o uvjetima koje je poduzeće odnosno druga pravna osoba dužna ispunjavati u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrirane djelatnosti. Ovo je u skladu s preporukama iz “Analize procesa registracije i povezanih pravnih akata u FBiH, kao preteče uspostavljanja jednošalterskog sistema i procesa registracije” iz novembra 2016. godine.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da, u što kraćem roku, Vladi dostavi Nacrt zakona o elektroničkom potpisu i prateće podzakonske akte.

Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da, nakon implementacije Presude Ustavnog suda Federacije BiH 2.12.2015. godine, u skladu s preporukama iz “Analize”, provede aktivnosti izmjena i dopuna Zakona o notarima i Tarife o nagradama i naknadama notara, a potom i Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH s ciljem uspostavljanja jednošalterskog sistema i procesa registracije.

Ovo ministarstvo je dužno i da, u saradnji sa sudovima u FBiH i Visokim sudskim i tužlačkim vijećem, uz tehničku podršku Grupacije Svjetske banke, donese uputu za proces digitalizacije starih sudskih spisa i arhiva.

Vlada je Federalno ministarstvo finansija zadužilo da izmijeni i dopuni Pravilnik o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriju FBiH, također u skladu s preporukama iz “Analize procesa registracije i povezanih pravnih akata u Federaciji BiH”.

U cilju realizacije zaključka, zadužena federalna ministarstva će surađivati s drugim ministarstvima i tijelima Vlade FBiH, Grupacijom Svjetske banke, kao i drugim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama.

 

akta.ba