Javni prihodi u Federacije BiH veći za 400 milijuna maraka

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas informaciju u kojoj je navedeno da su u razdoblju siječanj – studeni 2016. godine ukupno ostvareni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 6,9 milijardi maraka, što je za šest posto ili približno 400 milijuna maraka više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su 4,07 milijardi i veći su za sedam posto u odnosu na 2015. godinu, prihodi izvanproračunskih fondova ostvareni u iznosu od 2,67 milijardi maraka i veći su za četiri posto, dok su javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili 157,6 milijuna maraka i veći su za 26 posto, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Ukupni prihodi, s uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su nešto više od dvije milijarde i veći su za jedan posto ili za 28,9 milijuna maraka u odnosu na razdoblje siječanj – studeni 2015. godine.

Prihodi po osnovu neizravnih poreza za Proračun Federacije BiH iznosili su 1,22 milijarde maraka, a ukupno ostvareni neporezni prihodi Proračuna Federacije BiH iznosili su približno 305 milijuna maraka i veći su za sedam posto.

Najveći rast u apsolutnom i postotnom iznosu bilježe naknade za priređivanje igara na sreću, koje su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine veće za 12,5 milijuna maraka.

Rast od 26 posto ili za 5,5 milijuna maraka zabilježili su prihodi po osnovu naknada i pristojbi, dok su prihodi od naplaćenih novčanih kazni veći za tri posto, odnosno za 0,3 milijuna maraka u odnosu na razdoblje siječanj – studeni 2015. godine.

Rast od pet posto zabilježen je i kod prihoda po osnovu naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, dok su prihodi krajnjih korisnika veći za 13 posto, ili za 15,2 milijuna maraka.

Prihodi po osnovu dividendi uplaćenih od poduzeća s vlasničkim udjelom Vlade FBiH bilježe pad za osam posto, tj. za 7,1 milijun maraka.

Ukupno ostvareni prihodi županijskih proračuna, uključujući proračune općina, županijske direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a s uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2,55 milijardi maraka i veći su za šest posto ili za 146,7 milijuna maraka.

Prihodi izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH za izvještajno razdoblje siječanj – studeni 2016. godine ostvareni su u iznosu od 2.676,6 milijuna KM, s rastom od četiri posto u odnosu na prethodnu godinu.

Doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje naplaćeni su u iznosu od približno 1,47 milijardi maraka i veći su za tri posto ili za 42,3 milijuna maraka, za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1,07 milijardi maraka i veći su za šest posto ili za 56,7 milijuna maraka, a za osiguranje od neuposlenosti u iznosu od 122,3 milijuna maraka, što je povećanje od pet posto ili 6,1 milijun maraka, navodi se u priopćenju.

 

akta.ba