Osječenica u jesen

Osječenica je planina koja se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i pripada zapadno-bosanskom planinskom nizu (klekovačko-grmečka) grupa.

Nihad Mujagić i Miralem Mujezinović “prošetali” su malo po Osječenici  5.10.2016. i zabilježili prelijepe kadrove.

1

Susjedne planine su joj Klekovača (od koje je odvaja planinski prijevoj Oštrelj) i Grmeč sa sjeverno strane, iza Petrovačkog polja.

2

Visoka je 1795 metara i spada u srednje visoke planine. Njen planinski masiv dug je 30 km, od prevoja Oštrelj do uzvišenja Čava iznad Kulen Vakufa.

3

Na vrhu je uska, nekoliko stotina metara duga zaravan sa čijih se strana spuštaju kamene litice. To je razlog što mještani iz okoline sam vrh nazivaju Kamen, sa kojeg se pruža izvrstan i širok vidik na sve strane.

4

5

6
7

8

9

12

13

14

Ako želite da vas planinar Nihad Mujagić povede na neku od planina, kontaktirajte na e-mail: nihadmujagic@gmail.com