Core Temp

Core Temp je besplatan program koji pruža detaljne informacije o temperaturi i opterećenosti procesora, memorije i hard diska.

Predstavlja alat koji vam omogućuje da pratite zagrejanost svakog pojedinačnog jezgra procesora, njihovu frekvenciju, brzine magistrale, zauzeće i slično. Takođe, da imate uvid o radnom naponu, potrošnji struje, nazivima modela hardverskih komponenata i platformama kojima su namenjeni.

U okviru njegovog interfejsa možete pronaći nekoliko opcija za podešavanja rada samog programa. Naime, program se može namestiti da menja boju ikonice u System Tray-u ukoliko temperature pređu kritične granice, da automatski sprečava pregrejavanje računara, restartovanjem, isključivanjem ili ubacivanjem u hibernate mod.

Core Temp podržava rad sa plug-inovima, tako da funkcionalnost ovog programa možete dodatno povećati.

U pitanju mali i vrlo jednostavan alat koji svoj posaо, pružanje detaljnih informacija o temperaturi i opterećenosti procesora, memorije i hard diska, obavlja veoma dobro. Preporučujemo vam da ga isprobate.

 

besplatniprogrami.org