U toku izrada projekata za povlačenje 35 mil. eura sredstava iz IPA-e II

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Lovrinović, njegova zamjenica Nermina Kapetanović i član Komisije Fehim Škaljić učestvuju u Beogradu na Međuparlamentarnoj konferenciji o nadzoru nad IPA fondovima Evropske unije (EU).

Obraćajući se članovima parlamenata zemalja u procesu proširenja i članovima Evropskog parlamenta koji učestvuju na konferenciji, predsjedavajući Lovrinović podsjetio je na činjenicu da je EU novom Uredbom o uspostavljanju instrumenta IPA II za budžetski period od 2014. do 2020. godine ukinula ranije komponente i uspostavila pet područja politika u kojima će finansijska podrška biti dostupna bez obzira na to ima li zemlja status kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje.

S tim u vezi, Lovrinović je naglasio da je u našoj zemlji u toku izrada projekata za povlačenje sredstava iz IPA-e II za 2017. godinu u visini od oko 35 miliona eura, te dodao da bi, s ciljem podizanja svijesti o ulozi i važnosti instrumenata pretpristupne pomoći u okviru procesa evropskih integracija zemalja zapadnog Balkana, bilo dobro povećati alokacije sredstava IPA-e II za unapređenje ekonomskog rasta i razvoja.

U svom obraćanju učesnicima Međuparlamentarne konferencije, član Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Fehim Škaljić naglasio je potrebu jačanja uloge parlamenata u informisanju građana o ciljevima i projektima IPA-e II, kao i nužnost razvijanja nadzornih kapaciteta parlamenata u procesu korištenja evropskih instrumenata pretpristupne pomoći.

Tokom Međuparlamentarne konferencije, koju je organizovalo Odjeljenje Evropskog parlamenta za pretpristupne aktivnosti u saradnji s odborima Evropskog parlamenta za kontrolu budžeta, vanjske poslove i regionalni razvoj, članovi parlamenata zemalja u procesu proširenja i Evropskog parlamenta raspravljali su o parlamentarnoj kontroli instrumenata EU za pretpristupnu pomoć, o usklađivanju IPA II programa sa strategijom proširenja EU, o ulozi parlamenata u budžetskoj podršci i praćenju rezultata reformi, kao i o podršci regionalnoj i prekograničnoj saradnji zemalja zapadnog Balkana, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

 

 

akta.ba