Krav Maga

Krav Maga, šta je to, da li mi treba i da li je za mene?

Prije nego što pročitate tekst u nastavku, zamislite se u nekoj od svakodnevnih situacija čiji direktni akteri, ne svojom voljom, možete postati.
Podizanje novca na bankomatu, šetanje parkom sa voljenom osobom, kupovina preko oglasa i susret sa prodavcem, posjeta prijatelju koji živi u kvartu bez gradske rasvjete, izlazak u neki od popularnih noćnih klubova,…
Da li ste ikad bili u neugodnoj situaciji, ili ste se osjetili nesigurnim?
Da li je svaki prolazak kroz zabačenu i osamljenu ulicu siguran i da li su se pomenute životne situacije mogle završiti pljačkom i nanošenjem teških tjelesnih povreda?!
U današnje vrijeme, nažalost, vrlo je moguće da ostanete bez novca, ili, još mnogo gore, zadobijete teške tjelesne povrede, nekada i opasne po život. Postavlja se pitanje da li se pokušati odbraniti na bilo koji način, postati žrtva nasilnika i prestupnika, te da li imovinu vrijedi braniti, ili su život i zdravlje najbitniji? Da li smo dovoljno spremni i sposobni zaštiti voljenu osobu u potencijalno opasnoj situaciji?

Šta je Krav Maga?

Krav Maga je optimalan sistem samodbrane i ocjenjujući po mnogim parametrima, predstavlja najefikasniju odbrambenu vještinu na svijetu. Krav Maga nije sport, nema sistem takmičenja, niti postoje pravila i ograničenja koja je nužno poštovati. Dvije glavne osobenosti Krav Maga vještine, a koje su ujedno i njene osnovne prednost su:realnost upotrebe (efikasnost) i jednostavnost učenja!

Porijeklo Krav Maga vještine

Odakle potiče efikasnost Krav Maga tehnika? Za objašnjenje ovog pitanja potrebno je upoznati se sa porijeklom Krav Maga-e i njenim razvojem.
Krav Maga je porijeklom iz Izraela, a njen začetnik i osnivač je Imi Lihtenfeld, koji je ujedno i osnivač IKMF-a, najveće i najpriznatije Krav Maga federacije u svijetu (kojoj pripada i naš klub). Razvijana je tokom perioda dugog 30 godina i to isključivo za potrebe Izraelske vojske. Tokom tog perioda, neke tehnike koje su preuzete iz drugih borilačkih sistema su modificirane i provjerene mnogo puta u praksi, u najtežim ratnim uslovima, sa ciljem kreiranja ultimativno efikasnog sistema koji je u stanju da se nosi sa svim vrstama prijetnji i napada, u svakom okruženju i potencijalno opasnoj situaciji. Rezultat toga je optimalni Krav Maga sistem koji naš klub praktikuje u okvirima IKMF federacije, u skladu sa najvišim standardima.
Upravo taj period razvoja, konstantna provjera “na terenu” i brojne modifikacije, su ovu vještinu učinile realnom i djelotvornom. Njenu efikasnost su spoznale specijalne jedinice i tajne službe širom svijeta i Krav Maga je postala sastavni dio obuke elitnih jedinica (FBI, CIA i dr.). Pored navedenog, vojska, policija i sigurnosne službe su uvidjele potencijal Krav Maga-e, što je rezultiralo kreiranjem zasebnih cjelina koje tretiraju ove oblasti. Sam razvoj Krav Maga-e još uvijek traje. IKMF federacija konstantno vrši provjeru i usavršava tehnike do najsitnijih detalja, a kroz seminare i specijalističke obuke nove tehnike i saznanja sa “terena” su dostupni i u Bosni i Hercegovini, isključivo u našem klubu.

Ova vještina privlači ljude zbog jedinstvenog i logičkog pristupa. Za razliku od nekih borilačkih vještina, nema pojaseva, kata ili spiritualnog uvoda. Laka je za učenje i pamćenje, izvodi se prirodno i instinktivno i može se koristiti u stresnim uslovima. Jedna od najvažnijih komponenti je jedinstvenost pedagogije, metodologije i načina obuke. Sadrži jedinstvene tehnike, taktike i principe obuke. Primenjuje moderne i sofisticirane metode obučavanja, a u obuci se primenjuju trening scenariji pod stresnim i realističnim uslovima. Specificna obuka, drilovi i uslovi pod kojim se trenira, psihička priprema, sve to nju diferencira od obične borilačke vještine ili sporta.

Postoji još jedna “skrivena” osobenost, a to je i određena doza brutalnosti! Zaista, posmatrajući izvođenje pojedinih tehnika sa strane, neko će možda pomisliti kako je to vještina koja izaziva agresivnost i podstiče nasilje, što apsolutno nije tačno. Krav Maga je realna i pruža praktikantu realnu šansu protiv opozitne strane koja može biti opozitna u svakom smislu (krupnija, naoružana, fizički spremnija i dr). Krav Maga nema pitanja časti, kao ni pravila. Stavite se u psihološko stanje osobe koja je odlučila da vas napadne! Ta osoba je svjesno ili nesvjesno odlučila da vam nanese tjelesne povrede, nekada i sa lakšim posljedicama, a nekada, čemu smo danas često svjedoci, i sa smrtonosnim ishodom, a sve sa ciljem ostvarivanja materijalne koristi, ili iz nekih drugih motiva i pobuda. Uz to, danas je hladno i vatreno oružje relativno dostupno svima, a napadači su često u alkoholiziranom stanju, ili pod dejstvom opijata sa izraženom agresivnošću, te silom prilika postajemo akteri neugodne situacije. Kada sve navedeno uzmete u obzir, jasno se može naći opravdanost određene doze brutalnosti koja je nekada zaista potrebna, a posebno je izražena u momentima napada od strane fizički superiornijeg protivnika (djevojke su često mete napada i izbor je u takvim situacijama dosta ograničen)! Krav Maga praktikanta obučava kako prvenstveno izbjeći sukob, a ako do njega dođe, kako onesposobiti napadača u onoj mjeri u kojoj je potrebno da se udaljimo s mjesta napada i pozovemo policiju (monopol za fizičku prinudu). Ovdje se postavlja pitanje “doziranja onesposobljavanja” napadača? Cilj nam je obučiti praktikanta kako da prvenstveno zaštiti svoje zdravlje i svoj život, ili život njemu bliskih osoba i to sa primjenom tehnika samoodbrane u onoj dozi koja je dovoljna da se napadač trenutno onesposobi i da se omogući odlazak sa mjesta napada i pozivanja pomoći (policije i sl.). Bitno je naglasiti da se Krav Magom ne mogu baviti lica protiv kojih se vodi krivični postupak, te lica koja imaju sklonost ka nasilju i osuđivana su u prošlosti.

Naš učitelj, Avi Moyal, koji je bio i najbolji učenik tvorca Krav Maga vještine i njegov nasljednik, uvijek je govorio ono što je i sam Imi, a to je: “So that one may walk in peace”. Učite Krav Magu radi sebe, svoje sigurnosti i zaštite, te zbog svog zdravlja. Medicinski je dokazano da je bavljenje bilo kakvim fizičkim aktivnostim neophodno ukoliko želimo biti zdravi i spremni na izazove koji nas svakodnevno očekuju u privatnom i poslovnom okruženju! Trenirajući Krav Magu razvijate svoje reflekse, popravljate zdravlje, stičete nova poznanstva i učite tehnike koje vam sutra mogu spasiti život. Trenirajući Krav Magu stičete i samopouzdanje, kao i osjećaj za društvenu odgovornost i timski rad.

Ženska samoodbrana

Krav Maga je samoodbranbena vještina nastala za potrebe IDF-a (Izraelske odbranbene snage) ali je zbog svoje efikasnosti, načina i pristupa obuci tesame koncepcije i strukture tehnika, našla je primjenu u mnogim sektorima, osvrčući se sa posebnim akcentom na ženski spol i dječiju samoodbranu.
U borbi protiv nasilja, Krav Maga je pomogla mnogim ženama, ali i onima koje nastoje ojačati svoju ličnost, te se osloboditi stresa. U našem društvu vlada pogrešno uvjerenje koje kaže da „samo žene
koje su godinama trenirale neku vrstu borilačke vještine mogu savladati tehnike samoodbrane“.

Krav Maga može pohađati svaka žena bez obzira na dob, sa ili bez iskustva u borilačkim vještinama, te neovisno od fizičkih predispozicija, snage ili kondicije. Kao i svaka druga fizička aktivnost, i Krav Maga doprinosi gubljenju viška kilograma i oblikovanju tijela.

Časove samoodbrane pohađaju žene različitih uzrasta i profila – djevojke, studentice, domaćice, zaposlene žene, majke, žene zaposlene u vojsci i policiji, bivše sportašice, sve one koje imaju potrebu i želju da se osjećaju zaštićene. Samopouzdanje i fizička sprema koji se postižu treninzima samoodbrane omogućavaju ženama da psihički dobro odreaguju čak i u najgorim situacijama.

Moguće je da će vježbanje samoodbrane nekoj ženi u nekom trenutku spasiti život, ali čak i ako nikada ne bude razloga za to, kroz praktikovanje ove vještine otkriće svoju psiho-fizičku snagu, i podići samopouzdanje, što je svakako veliki bonus. Za Krav Maga nije potrebno nikakvo predznanje borilačkih vještina, niti posebna oprema. To je linearni sistem borbe koji u segmentu ženske samoodbrane akcenat stavlja na realne situacije u kojim se možete naći, bilo da se radi o prijetnji ili napadu različitim vrstama oružja, nezavisno od mjesta i prirode napada, poput seksualnog napada, krađe, otmice i slično. Također, posebno se obrađuju „anti – agresivni“ i ”anti – rape” (protiv silovanja) programi. Simulacija realnog napada kroz koju prolaze učesnice je ključna u samoodbrani, jer se na taj način uče kako da u slučaju napada razmišljaju ”hladne glave”. To im omogućava da pravovremeno i na odgovarajući način reagiraju u opasnoj situaciji. Osnovni principi samoodbrane pokazuju kako da žena preuzme kontrolu nad svojom sigurnošću, bez obzira da li je u kući, u autu, na parkingu itd. Zdrav razum je u većini slučajeva dovoljan, ali nekada nas čak ni najbolje namjere ne mogu spriječiti da se nađemo u neugodnoj situaciji.

 

Više o ovoj vještini pročitaj ovdje.

 

Izvor: kravmaga-ikmf.ba