Još pola mjeseca za prijavu projekata na Erasmus +

Do 4. listopada/okobra otvorene je javni poziv za prijavu projekata kroz program Erasmus + za oblast mobilnost pojedinaca u području mladih i  strateška partnerstva u području, te sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih.

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1.871.100.000,00 EUR. Od toga za obrazovanje i osposobljavanje: 1.645.600.000 eura, mlade 186.700.000,00 eura, Jean Monnet 11.400.000,00 eura, sport 27.400.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji za financiranje u okviru programa Erasmus+ su sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih, navode iz Europske komisije.

Podsjetimo, jedan od ciljeva ovog poziva je da se stope prijevremenog napuštanja školovanja smanje na razinu ispod 10% i da se omogući da najmanje 40% osoba u dobi od 30 do 34 godine dobije diplomu tercijarnog ili jednako vrijednog obrazovanja. To podrazumijeva i vodeće inicijative, posebno “Mladi u pokretu” i Program za nove vještine i radna mjesta.

Zatim borba protiv visoke stope nezaposlenosti u Europi, osobito nezaposlenosti mladih i dugoročne nezaposlenosti, promicanju kulture cjeloživotnog učenja, ublažavanju društvene isključenosti i promicanju aktivnog građanstva.

Kvalitetna stažiranja i naukovanja, uključujući ona iz mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća, potrebna su kako bi se premostila praznina između znanja koje se dobije obrazovanjem i osposobljavanjem te vještina i sposobnosti koje se traže u svijetu rada te kako bi se povećala zapošljivost mladih.

 

 

akta.ba