Izvršena kontrola farme Spreča: Velika šansa za tržište Rusije

Ruski veterinarski inspektori izvršili su kontrolu farme “Spreča” u Kalesiji, čiji je vlasnik sarajevska mljekara “Milkos”.

Naime, sarajevska mljekara “Milkos” je nakon obaveza oko izvoza u Tursku i dozvole za izvoz u Evropsku uniju jedna od kompanija koja je predmet kontrole ruske veterinarske inspekcije, s obzirom da su prije dvije i pol godine izrazili interes za izvoz Feta sira u Rusiju.

Prema riječima Adina Fakića, direktora “Milkosa”, na farmi je predstavljena poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja mlijeka jer njih zanima kompletna linija proizvodnje od njive do stola.

“Željeli su vidjeti našeg najvećeg dobavljača mlijeka, jer smo mi vlasnik farme sa koje dnevno dobijamo 16.000 litara mlijeka i na koji način se to mlijeko prerađuje u mljekari Milkos, te da li se vodi računa o osnovnim procesima sljedivosti kojima možemo dokazati da su mlijeko i mliječni proizvodi ispravni za zdravlje konzumenata”, kazao je Fakić u izjavi za portal Akta.ba.

Budući da se radi o farmi koja je najmodernija i najveća u BiH sa veoma stručnim veterinarskim, stočarskim i ratarskim kadrom, po našem mišljenju i onome što su oni nama na kraju prezentovali kao svoj nalaz, možemo reći da je ispunila njihove nalaze, dodao je on.

Nakon farme, inspektori sutra nastavljaju posjetu prerađivačkom pogonu mljekare “Milkos”, budući da kontroliraju sve faktore u lancu proizvodnje.

“Moram istaći da mi radimo po bosanskohercegovačkoj legislativi usklađenoj sa legislativom Evropske unije i nama je potpuno svejedno da li je došla inspekcije iz Rusije, Amerike ili Evropske unije. Legislativa je univerzalna i nema nikakvih popuštanja i manipulacija. Mi radimo isto i za bh. i za EU tržište i to je ono što je bitno. Stoga, veoma mirni dočekujemo inspekciju koja jeste nešto strožija i zahtjevnija, međutim s tim nemamo nikakav problem i drago mi je što imamo priliku da prođemo i kroz to iskustvo i da vidimo kako će ruska veterinarska inspekcija reagovati na situaciju u BiH”, ističe Fakić.

Hoće li ova farma dobiti zeleno svjetlo za izvoz na rusko tršište, zavisi od izvještaja ruske inspekcije koji će tek biti dostavljen. Naime, inspektori će se zadržati u našoj zemlji do 21. septembra, a sa rezultatima kontrole neće biti upoznati dok se inspektori ne vrate u Rusiju i ne daju konačno mišljenje koje treba da da njihova nadležna institucija.

“Mi smo optimistični i naš optimizam je uvijek temeljen na čvrstim argumentima, iako se radi o inspekciji koja ima potpuno drugačiji način rada u kontroli, ne odaje nikakav znak svojim ponašanjem jesu li zadovoljni ili nisu, ali mislim da su dobili sve što su tražili. Dokumentacija je uredna, provodimo sve mjere i s naše strane smo uradili sve da damo veliki doprinos mljekarskoj industriji i da ćemo zajednički dobiti svi dozvole za Rusiju”, zaključuje direktor Milkosa.

Podsjetimo, predviđeno je da ruski inspektori obiđu 14 kompanija, među kojima su mljekari i kompanije mesne industrije, a Ured za veterinarstvo BiH je organizator sastanaka i putem njih će biti provođene aktivnosti. Inspektori iz Rusije će provjeravati da li roba životinjskog porijekla iz BiH zaslužuje da se nađe na njihovom tržištu.

 

 

akta.ba