BUDUĆI NAČELNIK OPĆINE CAZIN: Almin dr. Handanagić

Ko je Almin Handanagić i šta nam to sprema Stranka demokratske akcije sa Alminom Handanagićem na čelu?

 

Upoznajmo ga kroz njegovu biografiju.

Almin Handanagić je rođen 1981. godine u Bihaću, sa stalnim mjestom prebivališta u općini Cazin.

almin-hanOsnovno školovanje je završio u Osnovnoj školi Ćoralići, a srednje školsko obrazovanje je stekao u Općoj Gimnaziji Cazin, sa odličnim uspjehom. Nakon maturiranja sa odličnim uspjehom, 2000. godine upisao je Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, te isti završio 2006. godine u roku, u grupi najboljih studenata generacije, uz nagradu dobitnika srebrene plakete za postignuti uspjeh.

Iste godine, započeo je prvo radno iskustvo u zdravstvenoj ustanovi „Dom zdravlja Cazin“, te položio stručni ispit i time stekao uslove za dobijanje licence od liječničke komore Unsko-sanskog kantona za samostalan rad kao doktor medicine.

Nakon toga 2009. godine zasnovao je radni odnos u zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica „Dr.Irfan Ljubijankić „ Bihać, kao sekundarac, na Internom odjelu. Početkom 2010. godine dodijeljena mu je specijalizacija iz Interne medicine, te je istu završio početkom 2014. godine, polaganjem specijalističkog ispita u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla pred eminentnim profesorima iz oblasti interne medicine. Nakon završene specijalizacije raspoređen je na odijeljene kardiologije Internog odjela, kao specijalista interne medicine sa usmjerenjem prema subspecijalizaciji iz te oblasti.

Tokom specijalizacije prošao je više edukativnih programa: završen tečaj za ultrazvučne dijagnostike srca, završen tečaj iz ergometrije i holtermonitoringa, završen tečaj iz ultrazvučne dijagnostike abdomena, stekao zvanje ispred ERC- a za područje BiH (Evropskih restutacioni savijet), te niz drugih usavršavanja i kongresnih aktivnosti iz oblasti interne medicine- kardiologije.

Kada je u pitanju naučno usavršavanje trenutno upisuje treću godinu doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo u Univerzitetu u Tuzli, te aktivno učestvuje u publiciranju radova koji se mogu naći na pretraživačima /pub-med, med-line/ te intezivno radi na tri projekta za pripremu teme za doktorski rad od kojih će jedan rad obuhvatiti analizu utorška lijekova sa esencijalne liste lijekova, njihovu kvalitetu i racionalizaciju propisivanja istih.

Što se tiče stranačkog angažmana član je SDA petnaest godina kroz Asocijaciju mladih, a aktivan je u organima OO SDA Cazin, od 2008. godine. Iste godine kao nositelj liste za Općinsko vijeće postaje Općinski vijećnik, a potom i član Izvršnog i Općinskog odbora OO SDA Cazin. Na lokalnim izborima 2012. godine reizabran je u Općinsko vijeće Cazin, te postaje predsjednik Kadrovske komisije OO SDA Cazin. Nakon redovnih unutarstranačkih izbora u maju 2015. godine sa najviše glasova delegata Skupštine OO SDA Cazin, izabran je u Izvršni odbor OO SDA Cazin. Pored navedenog aktivno govori engleski jezik, a pasivno se služi španskim jezikom, osposobljen je za rad na svim programskim cijelinama računara: Word, Excel, Power, Point. Imam certifikat za Akaz, te certifikat iz komunikologije od NDI grupacije. Aktivno učestvuje u društvenom životu, humanitarnim i dobrotvornim događajima što potvrđuje i plaketa Udruženja Zlatnih ljiljana Cazin. Oženjen je i otac jednog djeteta.

 

Pozdravna riječ Almina Handanagića

Poštovane građanke i građani općine Cazin.

Kao kandidat i, ako Bog da, budući načelnik općine Cazin imam želju, volju, energiju i viziju kako ovaj grad voditi u naredne četiri godine. Prije svega, želim stvarati što povoljniji ambijent za privlačenje i ulaganje kako domaćih tako i stranih investicija, a samim tim i stvaranje povoljnih uslova za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, naročito u proizvodnom sektoru. Ovim hoću da budem partner privrednicima i poduzetnicima, za koje će moj kabinet biti na raspolaganju 24 sata, i ne samo njima nego svim građanima općine Cazin.

almin-han-priv

Osnovat ću Odsjek za lokalni ekonomski razvoj kao posebnu organizacionu jedinicu u organu uprave koji će biti uslužni servis za privrednike i poduzetnike, a čiji cilj će biti da na jednom mjestu imamo stručni tim koji je spreman za otklanjanje administrativnih barijera te ubrzavanje procedura za domaća i strana fizička i pravna lica, koji žele investrirati na području općine Cazin.

Sve Odluke koje je donijelo općinsko vijeće Cazin u proteklom periodu, a koje su direktno štetne po privrednike i poduzetnike i samim tim i za naše građane ću preispitati i tražiti da se izmjene, a kao što su: komunalne takse, rente, komunalnu naknadu za financiranje javne komunalne potrošnje potpuno ukinuti i sl. Odluku o osnivanju poslovnih zona sprovesti u djelo, a ne da bude mrtvo slovo na papiru kao i do sada, kako bi naši poduzetnici svoje ideje i vizije imali gdje i sprovesti.

almin-han-poljo

Kao budući načelnik poljoprivrednicima želim vratiti dostojanstvo tako što ću u budžetu za grant poljoprivrede planirati cca 700.000 KM u početku, a kasnije da se ova cifra poveća na 1.000.000 KM. Ovakvim pristupom naši poljoprivrednici mogu planirati razvoj svog biznisa i zajedno sa podrškama sa viših nivoa vlasti doći do zarade koja će im omogućiti da kvalitetno žive sa svojom porodicom, a ne da preživljavaju kao do sada. Radit ću na tome da svi poljoprivredni proizvođači budu registrirani i na takav način obezbjede sebi penziono i zdravstveno osiguranje. Sistem poticaja ću osigurati kao pravedan, transparentan i efikasan te harmoniziran i usklađen sa poticajima drugih nivoa vlasti.

Glavni pravci i tendencije moje politike jesu otvoriti općinu Cazin za sve građane gdje neće biti privilogovanih niti podjela na ”moje” i ”vaše”. Želim da općina bude pokretač aktivnosti u stvaranju i poboljšanju ukupne ekonomske situacije kroz podršku lokalnom ekonomskom razvoju. Kao budući načelnik želim da razvijam pravilnu politiku upravljanja ljudskim resursima što podrazumijeva da na odgovorna mjesta postavim sposobne i odgovorne ljude, a da se njihov rad mjeri rezultatima koje postižu organizacije i institucije kojima rukovode. To u konačnosti znači da želim napustiti dosadašnju politiku podaništva i podobnih koji svojim neznanjem vode institucije i organizacije u propast, a za to ne budu kažnjeni.

Maksimalnu pažnju ću posvetiti budžetskoj disciplini, raditi na uštedama u potrošačkom djelu budžeta, a povećati razvojnu dimenziju budžetske politike.

Kroz svoj rad učinit ću sve napore da se poboljša segment zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, turizma, a boračka populacija te vjerske zajednice će zauzimati posebno mjesto u mojim budućim planovima.

Kao budući načelnik, radit ću i na infrastrukturnom jačanju općine: do kraja realizirati vodosnabdjevanje, kanalizacioni sistem, javna parkirališta, javnu rasvjetu, sportska igrališta, biciklističke staze, rekreacioni park, a u saradnju sa našim privrednicima i vizionarima pokrenuti projekat izgradnje funkcionalnog zatvorenog bazena što jedan grad kao što je Cazin i zaslužuje. Radit ću na kontinuiranoj urbanizaciji ruralnih dijelova kroz izgradnju planova razvoja MZ-a, a posebnu pažnju ću posvetiti starom dijelu grada kojem želim vratiti dostojanstvo koje je imalo kroz vijekove, a sve ću upotpuniti savremenom zelenom pijacom petkom koja je bila simbol Cazina. Stare gradove općine Cazin kao i ostale zaštićene objekte od kulturnog značaja staviti ću na turističku kartu grada Cazina te u kartu ekskurzija za naše učenike sa USK-a.

almin-han-obra

Kada je u pitanju sektoru obrazovanja moj cilj će biti moderan obrazovni sistem. U budžetu općine Cazin ću obezbjediti redovne stipendije kako za đake tako i za sve studente sa općine Cazin, a posebno za one slabog imovnog stanja i nadarene studente. Ovim želim pokazati da su obrazovni ljudi potrebni općini Cazin u njenom daljnjem razvoju. Pronaći ću sredstva i za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola. Obavezno ću raditi na usavršavanju svršenih studenata kroz pripravnički/volonterski rad.

almin-han-zdrav

Kao budući načelnik, nastojat ću da svaki građanin ima zdravstveno osiguranje jer postoji način, zakoni samo treba dobra volja, a ja je imam i znam kako. Osnovat ću fond za teško oboljela lica, jačati kapacitete udruženja kao što su: maligne bolesti, hemodijalizni bolesnici, hepatitis, dijabetes i sl. Kroz projekte sa nevladinim sektorom radit ću na borbi protiv ovisnosti, vršiti promociju zdravlja.

Boračka populacija će biti područje moje posebne brige bez obzira na ograničene mogućnosti i nadležnosti općine. Uspostavit ću jedinstvenu organizaciju boračke populacije te obezbjediti kvalitetnije prostorije za službenike BIZ-a. Sa svojim timom stručnjaka dati punu podršku razvoju i realizaciji projekata koji dolaze od strane ove populacije. Ono što ću posebno nastojati, kao budući načelnik općine Cazin, jeste dostojanstveno obilježavanje značajnih datuma iz naše bliže prošlosti.

Rješenja koja nudimo su rezultat našeg iskustva, znanja i spremnosti da pokažemo drugima kako se to radi. Samo zajedničkim i usklađenim djelovanjem, predanim i kontinuiranim radom svih aktera razvoja na svakom cilju koji je postavljen i implementacijom velikog broja malih koraka, inicijativa i projekata u budućem periodu možemo očekivati pozitivne pomake.

Obaveza svih nas je da radimo u interesu naše lokalne zajednice i da razvojni trend nastavimo u budućnosti. Ako se zajednički potrudimo uspjeh neće izostati, a perspektiva je zagarantovana.

Hvala Vam na podršci i Vama i Vašim porodicama želim svako dobro u životu.

Vaš budući načelnik

Almin dr. Handanagić

 

Šta je to što budući načelnik Almin Handanagić i SDA stranka planiraju da odrade ako dobiju podršku birača?

 almin-han12

 

Privreda i poduzetništvo

almin-han-priv

 • otvaranje poslovnih zona – budućnost Cazina;
 • održati radne sastanke sa predstavnicima trenutnih i potencionalnih privrednika radi kreiranja modela efikasnog privlačenja investitora, osnivanje odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u okviru kojeg bi se osigurao uslužni servis za poduzetnike;
 • formirati Stručni tim za otklanjanje administrativnih barijera i ubrzavanje procedura za domaća i strana, kako pravna tako i fizička lica koja žele investirati na području općine Cazin;
 • izvršiti prostorno planiranje, pojednostavljenje i mapiranje saglasnosti za građenje te ažuriranje prostorno-planske dokumentacije, te uvođenje efikasnih instrumenata kontrole postavljenih ciljeva prostornog razvoja;

almin-han-priv1

 • poduzeti mjere koje će imati za cilj veći uticaj i korist od resursa s kojim raspolaže općina Cazin (naročito vodni resursi);
 • osnivanje kreditno-garancijskog fonda za mala i srednja preduzeća koja egzistiraju na području općine Cazin, ali isto tako i za ona koja namjeravaju započeti sa radom ili pokreću poduzetničku aktivnost na nivou općine;
 • osposobit ćemo naše kadrove u općinskim tijelima za komuniciranje s institucijama EU i pripremu projekata;

 

Poljoprivreda

SDA je iskazala potrebu da kroz izradu lokalne politike posebnu pažnju posveti pravcima razvoja poljoprivrede kao segmenta Strategije razvoja općine Cazin. Osnovni cilj ovog dijela istraživanja u oblasti poljoprivrede je da na osnovu postojećih poljoprivrednih resursa projecira razvoj poljoprivrede sa aspekta mogućnosti proizvodnje hrane u cilju zadovoljenja potreba stanovništva. Imajući u vidu da proizvodnja hrane predstavlja strateško pitanje svake zemlje, te da čini osnov životnog standarda kao i osnovu za uspješno privređivanje većine ostalih sektora, ovoj grani privređivanja SDA će posvetiti posebnu pažnju.

almin-han-poljo

Očekivani rezultati SDA

SDA realizacijom ovog plana koji ima za cilj unapređivanje proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prerađivačke industrije, očekuje i slijedeće rezultate:

 • educirani i informisani građani,
 • obrađene zemljišne površine,
 • primjenjena stečena znjanja,
 • bolji prinos po jedinici površine,
 • smanjeni troškovi proizvodnje,
 • bolja snabdijevenost vlastitim proizvodima,
 • uspostavljena komunikacija proizvođač – potrošač – općina,
 • razvijene nove proizvođačke inicijative,
 • stvoreni uslovi za otkup i preradu proizvoda,
 • sadržavanje finansijskih sredstava u okviru lokalne zajednice,
 • poboljšani vlastiti prihodi,
 • smanjen broj nezaposlenih,
 • otvoreni novi prerađivački pogoni,
 • zadovoljniji građani.

Iz svih prethodnih pojašnjenja proizilazi da cjelokupan plan daljnjeg razvoja općine Cazin sa SDA se u značajnijoj mjeri bazira na razvoj poljoprivrede. SDA će vremenski programirati i uskladiti realizaciju pojedinih aktivnosti jer samo na takav način obezbjeđujemo očekivani uspjeh.

 

Zdravstvena zaštita

S ciljem popravljanja stanja u zdravstvu i podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga na viši nivo, a kako bi se građanima općine osigurala što dostupnija i adekvatnija zdravstvena zaštita, u okvirima svojih nadležnosti kao predstavnika lokalne samouprave.

almin-han-zdrav

Bit će poduzete sljedeće aktivnosti:

 • obezbijediti finansijska sredstva putem granta za neosigurana lica, za finansiranje primarne zdravstvene zaštite građanima općine koji nemaju zakonskog osnova da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje;
 • formirati fond za finansiranje liječenja i nabavku lijekova za teško oboljela lica sa područja općine, za troškove koji se ne finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • obezbijediti finansijsku pomoć i saradnju sa udruženjima oboljelim od teških bolesti a koji su formirani na području općine, te inicirati formiranje udruženja za kojima postoji potreba, kao što su udruženje distrofičara, udruženje osoba oboljelih od celijakije, udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama, udruženje oboljelih od hepatitisa, udruženje bubrežnih bolesnika, udruženje osoba sa invaliditetom, udruženje oboljelih od dijabetesa, udruženje oboljelih od karcinoma i ostala udruženja u ovisnosti od potrebe građana općine;
 • održavati stalnu i kontinuiranu koordinaciju i saradnju sa domovima zdravlja s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja, otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja na način promocije zdravlja kroz medije i organizovana predavanja za edukaciju građana o sticanju znanja i navika o zdravom načinu života, te provođenje preventivnih mjera za zaštitu zdravlja građana opšćine suzbijanjem i ranim otkrivanjem bolesti.

 

Socijalna politika i zaštita

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima čl.25 kaže: „ Svaki pojedinac ima pravo na takav standard života koji obezbjeđuje zdravlje za njega i njegovu porodicu, što uključuje hranu, odjevanje, stanovanje, zdravstvenu zaštitu i neophodne socijalne usluge“.

U oblasti socijalne zaštite rješit ćemo sljedeće:

 • osigurati zdravstveno osiguranje svim nezaposlenim i članovima njihove porodice;
 • osigurati sredstva za rad javnih kuhinja;
 • osigurati sredstva za komunalne usluge za socijalno ugrožena lica;
 • radno sposobna, socijalno ugrožena lica, podržati poticajima za samozapošljavanje u poljoprivredi ili obrtu;
 • osigurati sredstva majkama porodiljama za proširenje porodice (novčana pomoć, te jednokratna pomoć za opremu bebe);
 • osigurati sredstva za jednokratne pomoći u realizaciji Centra za socijalni rad;
 • briga o starima i iznemoglim osobama i penzionerima;
 • osigurati sredstva za rješavanje stambenog prostora socijalno ugroženim porodicama i boračkoj populaciji;
 • obezbjediti sredstva za podršku ustanovama koje brinu o djeci i odraslima sa posebnim potrebama, žrtvama nasilja u porodici i sl.;
 • obezbjeđenje novčane pomoći za nezaposlene pripadnike boračke populacije;
 • finansijska pomoć udruženjima boračkih populacija.

 

Boračko-invalidska zaštita

Funkcionisanje Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu je veoma otežano, iz razloga što su prostori koje koristi BIZ Cazin neuslovne, (montažna zgrada, krov prokišnjava, grijanje loše, instalacije za vodu, struju, telefoniju su odavno već prevaziđene, higijenu prostorija najviše sami održavamo, oprema zastarjela, nedostaje internet konekcija, kopirni aparat, a često i osnovni kancelarijski materijal).

almin-han-borci

Potrebno je poduzimati i određene inicijative za izmjene i dopune postojeće i donošenje novih zakonskih normi za poboljšavanje uslova života i rada, a posebno zdravstvene zaštite ovih kategorija, školovanja i zapošljavanja istih. U planu je sljedeće inicijative prema višim nivoima vlasti i to:

 • Izmene i dopune pojedinih odrednica Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog;
 • Inicirati i tražiti da se HITNO donese Zakon o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica;
 • Inicirati izmjene i dopune pojedinih odrednica Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;

Detaljnu prednost od pokretanja navedenih inicijativa možete pročitati u izbornoj platformi za lokalne izbore 2016. godine.

 

 

Obrazovanje, kultura, sport, turizam i vjera

Općina Cazin nema aktivnu politiku obrazovanja čime su učenici i roditelji općine dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na ostale općine kantona. Općina Cazin nema politiku ulaganja u rekonstrukciju školskih objekata, poboljšanje standarda učenika, studenata i njihovih roditelja.

almin-han-obra

U tom smislu planiramo učiniti slijedeće:

 • poboljšati uslove za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola ulaganjem u izgradnju i adaptaciju objekata, školskih igrališta, opremanje školskih kabineta;
 • obezbijediti sredstva za participaciju troškova boravka u predškolskim ustanovama za djecu čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja, te za porodice sa velikim brojem djece; Proširiti kapacitete vrtića u Cazinu kako bi svi zainteresirani roditelji mogli upisati svoju djecu;
 • obrazovanje uskladiti sa potrebama privrede otvaranjem novih usmjerenja u srednjim školama;
 • podržati posebne obrazovne projekte (rad sa učenicima sa posebnim potrebama ili rad sa nadarenom djecom);
 • obezbijediti stipendije za sve studente sa područja Općine Cazin, stipendije odličnim učenicima slabog imovnog stanja te podržati učenike generacije u nastavku školovanja;
 • obezbijediti sredstava za participaciju troškova svakodnevnog prevoza studenata i daka, a učenicima osnovne škole koji su u teškoj socijalnoj situaciji osigurati novac za školsku užinu;
 • pružati podršku vanškolskim aktivnostima;
 • promovirati adekvatnu politiku i pružiti podršku sportskim kolektivima, te obezbijediti uslove za orgnizaciju takmičenja;
 • jačati kapacitete JU za sport kroz sveobuhvatnu ponudu sportskih sadržaja građanima/ organiziranje liga takmičenja mladih – osnovaca, srednjoškolaca, sportske igre u mjesnim zajednicama i dr.;
 • izrada strategije turizma općine Cazin s akcentom na EKO turizam i turističko-zanatski centar Žitarnica;
 • otvaranje Muzeja cazinskih brigada

almin-han-mladi