Poziv za grant sredstva: Tri miliona KM preduzećima iz namjenske industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika grant sredstava, u skladu sa Programom utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine”.

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, ministarstvu su obezbijeđeno sredstava u iznosu od 3.000.000 KM.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju preduzeća sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost iz oblasti namjenske industrije, koja je definisana kao djelatnost od posebne federalne važnosti i koja zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika.

Cilj Programa utroška grant sredstava je stvoriti povoljnije poslovno i investicijsko okruženje, kao i poboljšati uslove za poslovanje preduzeća iz oblasti namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa tim, očekivani efekti programa su povećanje broja zaposlenih, rast indeksa industrijske proizvodnje za sektor namjenske industrije, primjena novih naprednih tehnologija i tehnoloških postupaka, poboljšanje kontrole kvalitete, razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom vrijednosti i poboljšanje općeg privrednog stanja.

Poziv ostaje otvoren otvoren petnaest dana (15) od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

 

akta.ba