Novac od ekološke naknade usmjerili u sanaciju Starog grada ‘Jezerski’

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK i ove je godine podijelilo sredstva iz ekoloških naknada. Više od 360 hiljada maraka namijenjenih općinama za realizaciju projekata jučer su potpisivanjem ugovora između ministra i načelnika postala operativna. Bosanska Krupa će svojih 50 hiljada usmjeriti u daljnu sanaciju Starog grada „Jezerski“ – nacionalnog spomenika BiH koji se nalazi u istoimenom bosanskokrupskom naselju.

U junu ove godine završeni su radovi na konzervaciji dijela bedemskog zida, odnosno ulaza na Stari grad “Jezerski”. Sredstva u iznosu od 26.857,35 KM Općina je obezbijedila iz vlastitog i kantonalnog budžeta. No, da bi se građevina mogla staviti u funkciju turizma neophodne su dodatne sanacije zidina oštećenih zubom vremena. Upravo na to će se utrošiti ovogodišnja sredstva ekoloških naknada koja pripadaju Bosanskoj Krupi.

“Sredstva od ekoloških naknada uglavnom trošimo na zaštitu životne sredine. Tako će biti i ovaj put. Zidovi grada su bili u ruševnom stanju i to se moralo sanirati. U tome smo imali podršku tadašnjeg ministra Tahira Nuhića koji je također opredijeljen za potpunu sanaciju. Planiramo nastavak radova i to na kuli koja se nalazi unutar zidina Starog grada. Ovo je lokacija koja zasigurno može ponuditi kvalitetan turistički sadržaj na području općine Bosanska Krupa”, ističe načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Stari grad “Jezerski” posjeduje unutrašnju okruglu kulu visoku više od dvadeset metara koja je ozidana debelim zidom i vanjsku kamenu ogradu ili bedem visok četiri metra s velikim vratima. Uz kulu je još sagrađen kameni zid visok sedam metara koji je zatvarao četvrtasti prostor površine 1.200 četvornih metara.

Za stoljetnu kulu historija bilježi da ju je gradila djevojka iz Bužima, a kameni zid oko grada koji je služio za odbranu podigli su Turci za minulih ratova radi strateške važnosti. Na mjestu gdje postoji mala stara džamija nekad je bila župna crkva Sv. Kuzme i Damjana u biskupiji kninskoj. Prije trinaest godina uvršten je na listu nacionalnih spomenika BiH.

 

 

akta.ba