Cincar ljeti

Cincar je planina u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, sjeveroistočno od Livna.

1
Glamočko polje

Nalazi se izmeđe Kupreškog i Glamočkog polja na granici glamočke i livanjske općine.

2

Najviši vrh je Cincar na 2.006 metara nadmorske visine. Građena je uglavnom od vapnenca i dolomita. Na sjevernim, najvišim padinama Cincara ima tragova diluvijalnih ledenjaka kao cirkovi, morene i dr.

3

Južne i jugozapadne strane obrasle su planinskim pašnjacima, a sjeverne gustom uglavnom crnogoričnom šumom. Isod jugozapadnih padina Cincara pruža se prostrana 1.150 – 1.350 metara visoka krška visoravan Krug pokrivena vrtačama i drugim krškim oblicima.

4

5

6
Buško jezero u daljini

7

9

10

11

12

13

14

 

Ako želite da vas planinar Nihad Mujagić povede na neku od planina, kontaktirajte na e-mail: nihadmujagic@gmail.com