U oktobru u Pragu forum Njemačke inicijative za pronalaženje dobavljača

U sklopu Njemačke inicijative za pronalaženje dobavljača u zemljama centralne i istočne Evrope, 19. oktobra u Pragu će biti održan forum pod nazivom “3rd CEE Procurement & Supply Forum”.

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Baltičkih zemalja, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

Njemačke firme traže prvenstveno dobavljače iz sektora mašinogradnje/gradnje postrojenja i automotiva prema slijedećim grupama proizvoda:

OBRADA METALA

  • štancani, tokareni, glodani, presovani, zavareni, kovani, liveni dijelovi
  • površinska obrada metala, lakiranje, plastifikacija, proizvodnja alata, izrada spremnika i čeličnih konstrukcija itd.
  • Plastika / guma / elektronika
  • liveni, presovani, štancani dijelovi, kalupi, kućišta, motori, kablovi, mikrošalteri itd.

OSTALO

  • proizvodi za opremanje hotela (namještaj, madraci, sanitarna postrojenja, rasvjeta, klima uređaji, podne obloge itd.).

Učešće na forumu je moguće na dva načina:

Sastanci između firmi kao B2B-matchmaking razgovori + neformalni razgovori između firmi.

U prilogu ovog poziva (Template Short Profile Supplier 3rd CEE) se nalaze profili i trenutni interesi 16 do sada prijavljenih njemačkih firmi koje učestvuju (sheet: All Short Profiles DE Companies) kao i prijavni obrazac za dobavljače (sheet: Supplier Sheet) u excel dokumentu koji je potrebno ispuniti (uključujući označavanje njemačkih firmi sa kojima biste voljeli voditi razgovore sa znakom X) i poslati na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do 02.09.2016. Naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje. Pristigle prijave će njemačke firme analizirati i ocijeniti te pozvati na terminirane B2B-matchmaking razgovore one firme iz BiH koje su za njih interesantne. Firme iz BiH koje budu pozvane će takođe imati mogućnost vođenja neformalnih razgovora između firmi (tačka br. 2.)

Firme iz BiH koje uopšte ne žele da učestvuju na B2B-matchmaking razgovorima ili ne budu pozvane na B2B-matchmaking razgovore, imaju opciju učešća na forumu shodno tački br. 2.

Neformalni razgovori između firmi

Firme iz BiH imaju mogućnost voditi neformalne razgovore sa njemačkim firmama u okviru programa Meet & Greet Automotive + Meet & Greet Mechanical Engineering.

Kotizacija za učešće na forumu u oba slučaja iznosi 295 EUR dok za članove našeg privrednog udruženja Wirtschaftsverein BiH kotizacija iznosi 245 EUR. Troškove puta i smještaja snose sami učesnici foruma.

 

 

akta.ba