Fasade s izolacijom od kamene vune

Za izolaciju kuće bitno je odabrati toplinsko-izolacijski materijal kojim se mogu ostvariti svi uvjeti zdravog i ugodnog stanovanja. Izostankom samo jednog nećemo postići željenu kvalitetu boravka u prostorima u kojima boravimo. Izolacija je nemali financijski izdatak što često rezultira odabirom jeftinijih materijala koji ne mogu rezultirati najkvalitetnijim rješenjem. Međutim, izolacija je relativno mali dio ukupne  investicije u fasadu , ali i jedini dio koji dugoročno donosi uštede u troškovima grijanja i hlađenja objekta te koji se sam isplati u vrlo kratkom roku. Zbog toga, prilikom odabira izolacijskog treba prije svega obratiti pažnju na kvalitetu materijala i koristi koje određeni materijal pruža kako bi se dugoročno moglo uštedjeti i uživati u prednostima kvalitetno izoliranog prostora.

Kamena vuna je izolacijski materijal koji se proizvodi od kamena vulkanskog porijekla, dolomita i dijabaza. Nije štetna za zdravlje ljudi te pruža u isto vrijeme odlična termička, zvučna i protupožarna svojstva. Pogodna je kod sanacije starih i trošnih fasada, ali i kod novogradnje. Svojim svojstvima ispunjava sve važne uvjete za kvalitetnu izolaciju fasade.

Toplinski je izolator s toplinskom provodljivosti uglavnom između 0,035 i 0,045 W/mK, što je uvrštava među bolje toplinske izolatore. Ima visoku otpornost na požar, paropropusna je i djelomično vodootporna. Izdržljiva je na starenje, te na mikroorganizme i insekte. Koristi se u svim konstrukcijama za toplinsku i protupožarnu zaštitu, te u pregradnim zidovima i podovima za zvučnu i toplinsku zaštitu. Jedino mjesto gdje se ne preporuča je za izolaciju vlažnih podrumskih zidova.

Najvažnije značajke (prednosti) proizvoda od kamene vune u fasadama:

Paropropusnost
Svojstvo kojim se postiže nesmetan prolazak viška vodene pare i vlage iz unutarnjih prostora i građevnih dijelova prema van čime se postiže znatno ugodnija i zdravija mikroklima unutarnjih prostora (niža relativna vlažnost unutar prostorija).

Zaštita od požara
Proizvodi od kamene vune spadaju u klasu gorivosti A1 (negorivi materijali), i time osiguravaju najviše kriterije po pitanju „pasivne“ zaštite od požara, što je osobito bitno kod visokih zgrada, te javnih zgrada u kojima boravi velik broj osoba s otežanim uvjetima evakuacije (domovi umirovljenika, dječji vrtići, bolnice, kaznene ustanove i sl.).

Zaštita od buke
Kamena (mineralna) vuna zahvaljujući svojoj vlaknastoj strukturi ima sposobnost „pretvaranja“ zvučne u toplinsku energiju čime taj materijal u sustavu doprinosi povećanju zvučne izolacijske moći građevnog dijela.

Temperaturni rad
Kamena vuna ima zanemarivi toplinski rad pri visokim (niskim) i naglim promjenama temperatura. Taj rad iznosi 0,05 mm/ m/100K čime se osigurava dugotrajnost fasada, posebno u područjima snažnog utjecaja sunčevog zračenja.

Otpornost na udar
Kamena vuna kao elastičan materijal  ima daleko veću otpornost na udar (npr. udar tuče) upravo zbog svoje elastičnosti  i sposobnosti „amortiziranja“ udaraca.

Otpor na kemikalije
Prema klasifikaciji otpornosti na kemikalije, kamena vuna spada u skupinu otpornih materijala. To se može odnositi i na otpornost na djelovanje benzinskih para, bitumena, acetona, mravljih kiselina i sl.

Elastičnost
Elastičnost materijala omogućuje kvalitetnije premošćivanje pukotina te ujedno omogućava izolaciju zakrivljenih površina građevnih dijelova.

Otpornost na mikroorganizme
Kamena vuna ima visok stupanj otpornosti na djelovanje mikroorganizama i kukaca.

Trajnost
Nema opasnosti od preranog starenja materijala, drobljenja, raspadanja i sl.

Statički elektricitet
Kod mineralne vune statički elektricitet je zanemariv za razliku od velike većine materijala organskog porijekla kod kojih postoji karakteristika pojačanog privlačenja prašine što u relativno kratkom vremenu ima za posljedicu loš estetski dojam završnih slojeva fasada.

Važno je spomenuti da kamena vuna spada u skupinu mineralnih vuna, dakle, radi se o proizvodu prirodnog porijekla, koji se tretira kao neopasni otpad i može se reciklirati te ponovno koristiti.

To u primjeni ne može zadovoljiti gotovo niti jedan od proizvoda koji se trenutno koristi na tržištu izolacija.

Uz to, primjena izolacije od mineralne vune direktno utječe i na temeljne zahtjeve “higijene, zdravlja i okoliša”, te konačno i “najnoviji” temeljni zahtjev dan Zakonom o gradnji.

Sustav s izolacijom od kamene vune je oko 30-ak% skuplji u početku.

Nažalost, radi nedovoljne informiranosti, stvara se krivi dojam da se radi o skupljem sustavu. To nipošto nije točno, uzmemo li u obzir da upravo zahvaljujući gore navedenim svojstvima, sustav dugoročno “daje” kvalitetniju toplinsku zaštitu bez potrebe za naknadnim zahvatima u životnom vijeku građevine.

jutarnji.hr