U SEPTEMBRU FORUM MLADIH O INSPIRATIVNOJ EKONOMIJI

Od 10. do 14. septembra u Bihaću planirano je održavanje Foruma mladih, kojem će, pored učesnika iz BiH, prisustvovati i tridesetak studenata od Pakistana do Katara i Saudjske Arabije. Inspirativna ekonomija razlog je okupljanja gdje će  budući  stručnjaci različitih profila moći vidjeti praktičnu primjenu usvojenih akademskih znanja.

Uspostavljena saradnja i povezivanje dva Univerziteta, onog u Bahreinu i u Bihaću, te  prilika da   upoznaju rad Instituta za inspirativnu ekonomiju koji u toj zemlji mladim ljudima daje šansu za  savladavanje konkretnih vještina, inspirirali su i ovdašnju akademsku zajednicu  da se istom namjerom održi forum mladih u Bihaću, kaže dr. Azra Bećiraj, sa Biotehničkog Fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Profesori  iz Bahreina  na današnjem sastanku s ministrom obrazovanja u Vladi USK Adisom Muhzaremopvićem prezentirali su koncept svog rada, te namjeru da svoja iskustva podijele s ovdašnjim studentima i profesorima.