Za izgradnju ceste Izačić – Bihać – Orljani 14, a za cestu Bihać – B. Krupa 8 miliona KM

Zahvaljujući sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od oko 130 miliona KM, u FBiH će biti obnovljeno ili izgrađeno blizu 80 kilometara magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta. Ovaj novac je osiguran u okviru projekta revitalizacije putne mreže u FBiH, a ugovor o ovom kreditu nedavno su potpisali ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i prvi potpredsjednik EBRD-a Philip Bennett.

Za prvu fazu izgradnje ceste Izačić – Bihać – Orljani bit će utrošeno oko 14 miliona KM, a još osam miliona za cestu Bihać – Bosanska Krupa.

Konsultantske usluge

Odobrena kreditna sredstva neće u cijelosti biti iskorištena za izgradnju i obnovu cesta, jer je ugovorom predviđeno da oko sedam miliona KM bude upotrebljeno za plaćanje konsultantskih usluga, koje uključuju nadzor, vanjsku kontrolu kvaliteta i izradu projekata i studija.

Kako nam je rečeno u Javnom preduzeću Ceste FBiH, program modernizacije bi trebao početi ove i trajati ukupno četiri godine. Međutim, sam početak realizacije ovog projekta će zavisiti od toga kada će kredit EBRD-a postati operativan, odnosno kada će novac biti na raspolaganju Cestama FBiH.

 

abc.ba