Obuka za 80 nezaposlenih osoba u oblasti poljoprivrede

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Omer Korjenić i generalni sekretar Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković jučer su u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji.

Konkretno, u skladu sa Memorandumom, organizovat će se Škola za poduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji, besplatna za 80 nezaposlenih osoba, a koje su u procesu registracije ili su registrovale poljoprivrednu djelatnost uz poticajna sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, općina, kantona, Federacije BiH i drugih subjekata.

“Cilj ove aktivnosti je da se podstakne povećanje kompetencija nezaposlenih osoba kroz osposobljavanje za stručno vođenje i upravljanje poslovne djelatnosti, kao i u procesima proizvodnje u svim granama poljoprivrede, s ciljem njihovog razvoja i samoodrživosti”, rekao je Omer Korjenić.

Partner u realizaciji Škole za poduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji jeste projekat USAID/Sweden FARMA II, koji će, između ostalog, obezbijediti usluge mentoringa, savjetovanja i informisanja za polaznike škole.

“Vanjskotrgovinska komora nastavlja uspješnu saradnju sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. Riječ je o provođenju edukativnih aktivnosti za različite kategorije osoba, a sa naglaskom na razvoj poduzetništva. U okviru potrebe za cjeloživotnim učenjem, prekvalifikacijom i povezivanjem sa članicama komore, smatramo da će ovaj vid saradnje dviju institucija omogućiti sticanje neophodnih znanja s ciljem stvaranja neophodnih preduslova za jačanje poduzetništva, povećanje proizvodnje i obezbjeđenja povećanja izvoza”, rekao je Zdravko  Marinković.

 

akta.ba