Operativni plan usk-a za obrazovanje Roma

U organizaciji Ministarstva obrazovana, nauke, kulture i sporta USK-a i Misije OSCE-a u BiH, u Bihaću je danas održan prvi radni sastanak vezan za izradu Operativnog plana Kantona za provođenje Revidiranog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma.

Svrha izrade Operativnog plana Unsko-sanskog kantona za provođenje Revidiranog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma je promoviranje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja u svim odgojno-obrazovnim ustanovama na području kantona, stvaranje uvjeta za razvoj i implementaciju inkluzivne kulture, politike i prakse, te poticanje tolerancije i poštivanja različitosti u lokalnim zajednicama, kroz razvoj principa pristupa obrazovanju za svako dijete. Glavni cilj je stvaranje uvjeta i okruženja za realizaciju kvalitenog inkluzivnog obrazovanja u svim odgojno-obrazovnim ustanovama. Učešće na sastanku, uzeli su i predstavnici Roma, među kojima i predsjednica Udruženja Roma „Karanfil“ iz Bosanske Krupe Hasnija Demirović, koja ističe da u ovoj općini romska djeca idu u škole, pa čak i na fakultete. Međutim, to nije slučaj sa ostalim sredinama u Kantonu, u kojima romska djeca većinom ne pohađaju školu. Stoga je i sa ovog skupa upućen apel roditeljima da školuju svoju djecu, kako bi se aktivno uključila u proces obrazovanja.

 

rtvusk.ba