Prehrana muškarca utječe na zdravlje budućih mu potomaka

Dok se prehrana majki i njen utjecaj na razvoj djece već odavno proučio, konačno je došlo vrijeme i za proučavanje muškaraca. Ovo je jedno od prvih istraživanja ovakvog tipa, a sa svojim suradnicima proveo ga je profesor Antonio Paolini na Sveučilištu RMIT u Australiji.

On je napravio eksperiment na štakorima, ali ne sumnja da bi isti rezultati vrijedili i kod čovjeka. Naime, podijelio je štakore u dvije skupine – prvoj je dao ogromne količine hrane te im dozvolio da jedu što god žele, dok je drugoj skupini davao zdraviju hranu, s 25% manje kalorija. Iako ti štakori kasnije nisu bili u kontaktu sa svojim potomcima, a ženke su prije začeća bile u neutralnom okruženju, ispostavilo se da su potomci štakora koji su imali kontroliranu i zdraviju prehranu bili lakši, pokretljiviji, manje su jeli i nisu imali problema s tjeskobom.

„Rezultat je dokazao da prehrana jedne generacije utječe na prehranu i način života sljedeće. Sadašnja generacija ljudi živi u svijetu gdje se sve manje pazi na prehranu, a to je nešto što bi moglo utjecati na buduće generacije, kao i na cijelu društvenu zajednicu. Kada vidimo da se zbog kontrolirane prehrane potomcima smanjila razina tjeskobe, nema sumnje da je to znak uzbune za naše društvo u kojem je pretilost u usponu”, rekao je profesor Paolini.

Profesor je još spomenuo da su od velike važnosti i ostali čimbenici u našoj okolini koji mogu utjecati na formiranje sperme te pritom upozorava buduće roditelje da, osim prehrane, pripaze i s konzumiranjem alkohola i pušenjem jer bi sve moglo imati utjecaja na zdravlje njihove djece već prilikom samog začeća.