KONKURS za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoka škola Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini u Prvi i Drugi ciklus studija

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09) i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-1571/2016 od 22. 06. 2016. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

 

za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoka škola Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini u Prvi ciklus studija

 

Konkurs / natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2016/2017. traje od 24. 06. do 10. 07. 2016. godine.

Prijemni ispit, na fakultetima/VŠ-i Univerziteta u Bihaću na kojim se polaže, obavit će se 13. 07. 2016. godine prema rasporedu i satnici koju će utvrditi fakulteti/VŠ-a Univerziteta u Bihaću pojedinačno i oglasiti na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti na sljedećem linku:

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Drugog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2016/2017. godini