Uskoro usvajanje Pravilnika o cijenama lijekova u BiH

Svjetska banka planira pružiti budžetsku podršku Bosni i Hercegovini u iznosu od 70 miliona dolara putem Zajma za razvojnu politiku …Vođa programa Svjetske banke za humani razvoj, Timothy Johnston, kaže da ovaj DPL ima za cilj jačanje fiskalne savjesnosti putem povećanja transparentnosti i bolje provedbe fiskalne politike, kao i jačanje regulatornog okvira za smanjenje fiskalnog opterećenja javnog sektora u srednjoročnom periodu prevazilaženjem strukturalnih rigidnosti u oblasti mirovina, zapošljavanja u javnom sektoru i javnim poduzećima kroz reforme zakona o radu, stečajnog postupka i cijena lijekova. Jedan od ključnih uvjeta za odobravanje ovog programa je usvajanje Pravilnika o cijenama lijekova u BiH.

– BiH je jedina zemlja u regiji koja ne reguliše maksimalnu veleprodajnu cijenu lijekova na recept. Pravilnik bi osigurao da veleprodajne cijene lijekova na recept ne budu veće od prosječnih cijena u sličnim zemljama u regiji. Također bi regulirsao i veleprodajne marže. Troškovi lijekova bi bili manji i za državu (Zavodi zdravstvenog osiguranja) i za pojedince koji plaćaju za lijekove. Usvajanje i primjena Pravilnika je tek jedan, ali vrlo značajan, korak u pravcu veće priuštivosti i dostupnosti lijekova u BiH. Sada je cilj da Vijeće ministara BiH odobri ažuriranu verziju Pravilnika, koja je u skladu s dobrim praksama EU, a potom da se osigura primjena te politike, ističe Johnston.

On podsjeća da je Vijeće ministara već razmatralo Pravilnik krajem svibnja, te je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BIH (ALMBiH) tražilo da dostavi ažurirane procjene ušteda koje bi se ostvarile po usvajanju Pravilnika. Agencija je to učinila i formalno uputila pravilnik Vijeću ministara. Idući korak od kritičnog značaja je, navodi Johnston, da Ministarstvo financija BiH da mišljenje na Pravilnik.

Povećanje konkurentnosti

– Iako su neki akteri izrazili bojazan u vezi s utjecajem Pravilnika na domaću farmaceutsku industriju i zaposlenost, prema našem istraživanju, domaća farmaceutska industrija učestvuje na domaćem tržištu lijekova sa samo 17 procenata. Stoga strani proizvođači ostvaruju najveće koristi od visokih cijena lijekova koje plaćaju Zavodi zdravstvenog osiguranja i građani u BiH. Ako je cilj jačanje domaće farmaceutske industrije i otvaranje radnih mjesta, dopuštanje visokih cijena lijekova je vrlo neefikasan i skup način da se to ostvari, kaže Johnston.

Pored toga, regionalno iskustvo pokazuje, navodi on, da se domaći proizvođači prilagođavaju regulaciji cijena povećanjem svoje konkurentnosti i izvoza, bez smanjenja broja radnih mjesta.

– U gotovo svakoj zemlji koja je provela regulaciju cijena i s njom povezane reforme za smanjenje visokih cijena lijekova, protivnici reforme su iznosili zastrašujuća upozorenja o utjecaju na domaću industriju i zaposlenost. U praski, domaća industrija se bila u stanju prilagoditi putem povećanja konkurentnosti i širenja izvoza. Svjetska banka cijeni opredijeljenost Vlada Republike Srpske i Federacije BiH za usvajanje Pravilnika, kao i aktivan angažman Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Uvjereni smo da će Vijeće ministara BiH uskoro razmotriti i usvojiti Pravilnik, ističe Johnston, prenosi Fena.

 

 

akta.ba