Pregovori o granskom kolektivnom ugovoru za oblast rudarstva

U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu jučer su počeli pregovori o novom granskom kolektivnom ugovoru između Pregovaračkog tima Vlade FBiH, predstavnika resornih federalnih ministarstava i delegacije Saveza sindikata radnika rudnika FBiH, koju je predvodio predsjednik Sinan Husić.

Ovo je prvi sastanak na kojem su usaglašeni tehnički aspekti i principi pregovaranja, kao i dinamika vođenja procesa.

Sljedeći sastanak ovih pregovaračkih timova bit će održan 29. juna.

Kao i za druge granske ugovore, cilj pregovora sa Savezom sindikata radnika rudnika FBiH je usklađivanje granskog koletkivnog ugovora sa odredbama novog Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora.

Za sutra je najavljen početak pregovora o granskom kolektivnom ugovoru za oblasti šumarstva i željeznica, u srijedu će biti nastavljeni pregovori za oblasti državne službe i zdravstva, a u četvrtak, 23. juna, za oblast srednjeg obrazovanja.

U narednoj sedmici bit će nastavljeni pregovori za oblasti energetike, telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i državnih službenika.

Udruženje poslodavaca FBiH, sa svoje strane, ide u pregovore u oblastima u kojima je dominantan privatni sektor.

Praktički su svi pregovori ili započeti ili je njihov početak planiran.

Pregovori o granskim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama, kao i za oblast zdravstva na teritoriji Federacije BiH, počeli su početkom  juna, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

akta.ba