EP usvojio rezoluciju o ženama koje žive u siromaštvu

Europski parlament usvojio je u četvrtak na plenarnoj sjednici u Bruxellesu rezoluciju o siromaštvu među ženama u kojoj poziva na promicanje zapošljavanje žena, smanjivanje razlike u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca, osiguranje plaćenog rodiljnog dopusta i pomoć u usklađivanju privatnog i poslovnog života, objavio je Europski parlament.

Rezolucija “Siromaštvo: rodna perspektiva“, koju je pripremila zastupnica Maria Arena (S&D, Belgija), upozorava da je broj siromašnih žena kontinuirano viši nego muškaraca. Po zadnjim podacima Eurostata, u EU je siromašno gotovo 64,6 milijuna žena i 57,6 milijuna muškaraca.

Upozorava također da su mjere štednje, uz gospodarsku krizu zadnjih godina, povećale nejednakosti i posebno teško pogodile žene.

Zastupnici stoga pozivaju Europsku komisiju i države članice da potiču zapošljavanje žena, posebno iz društveno marginaliziranih skupina.

Pozivaju također na razvoj pristupačnih i kvalitetnih javnih usluga za brigu o djeci i starijim članovima obitelji i prilagodljive ali ne prekarne uvjete rada koji će koristiti i ženama i muškarcima.

S tim u vezi, države članice pozivaju se da pojačaju borbu protiv neprijavljenog rada, prekarnih radnih mjesta i zloporabe netipičnih ugovora o radu.

Upozoravaju isto tako da su se pojavile nove kategorije siromašnih žena – mlade žene s diplomama koje su osuđene na nesiguran poslovan život i prihode koji rijetko premašuju prag siromaštva („novi siromašni”).

Zastupnici su ponovno pozvali Komisiju da revidira postojeće zakonodavstvo kako bi se smanjile razlike u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca.

Rezolucija također poziva Komisiju da u bliskoj suradnji s državama članicama pokrene sveobuhvatnu zakonodavnu inicijativu kako bi se zadovoljile potrebe majki i očeva u pogledu različitih vrsta dopusta, posebno rodiljnog dopusta, očinskog dopusta, roditeljskog dopusta i skrbničkog dopusta, pomoću kojih bi se ponajprije poticalo muškarce na preuzimanje aktivne uloge oca.

Time bi se omogućila pravednija raspodjela obiteljskih odgovornosti i ženama pružile jednake mogućnosti sudjelovanja na tržištu rada, čime bi se pak osnažila njihova ekonomska neovisnost, smatraju zastupnici, napominjući da su 2010. samo 2,7 posto osoba koje su iskoristile roditeljski dopust bili muškarci.

Zastupnici pozivaju Komisiju i države članice i da uvedu potrebne mjere za promicanje uspostavljanja ravnoteže između profesionalnog i privatnog života kako bi žene mogle nastaviti karijeru uz puno radno vrijeme ili, ako žele, kako bi mogle raditi na pola radnog vremena i uz fleksibilno radno vrijeme. 

Dubravka Šuica: ZA iskorjenjivanje ženskog siromaštva bez ideologija!

Hrvatska zastupnica u EP-u Dubravka Šuica nije, međutim, podržala ovo izvješće.

“Kao izvjestiteljica u sjeni za Europsku pučku stranku, usprkos jako dobroj suradnji s izvjestiteljicom Mariom Arenom (S&D), konačni tekst izvješća sadrži i teme ideološke naravi, kao i teme za koje su nadležne države članice zbog čega je potrebno poštivati princip supsidijarnosti. Nažalost, nismo uspjeli postići kompromis, stoga nisam mogla podržati ovo izvješće. Osim toga, ono sadrži i niz osjetljivih tema koje ne bi trebale biti predmetom ovog izvješća i koje nisu direktno ili indirektno povezane s uzrocima siromaštva žena, te nisu u skladu s vrijednostima koje baštini Europska pučka stranka”, objasnila je Šuica, kako je priopćila Europska pučka stranka.

 

 

Hina