Cementara Lukavac spremna je proizvoditi duplo više cementa danima-tresnje-u-mostaru/66119

Uspješne priče nema bez odlučnog i jakog menadžmenta kompanije koji je spreman stvari vidjeti prije drugih i na drugačiji način. Najbolji primjer svakako je Fabrika cementa Lukavac koja je uspješno privatizovana pri 15 godina. U fabriku je do sada uloženo više od 100 miliona eura, a sa investicijama ne staju idu dalje.

Nedavnu posjetu ovoj uspješnoj kompaniji iskoristili smo i za intervjuu sa generalnim direktorom FCL-a Izetom Imamovićem.

ZNANJE I ISKUSTVO

Fabrika cementa Lukavac je jedan od najboljih investitotra u državi. Postoji li recept za jedan ovakav uspjeh?

– Da bi postali dobar investitor, odnosno da napravite dobru investiciju, morate prvo znati šta želite postići. Prije svega morate imati određeno znanje i iskustvo o postrojenjima, standardima, energetski isplativim postrojenjima sa stanovišta zaštite okoliša. Također, za sve navedeno morate imati i investitora koji to sve želi podržati, a vi morate biti dobar domaćin. Uvijek trebate imati na umu kao da je to vaša kuća, vaša fabrika. Ja i danas posmatram ovu fabruku kao svoju, bez obzira što je privatizovana, što je prešla iz državnog u privatno vlasništvo.

Kako preživljavate padove, s obzirom da nosite veliki teret odgovornosti?

– Padova ima. Fabrika koju pokreću motori od 3.000 i više kilovata normalno je da je sklona određenim havarijama. Međutim ne možete imati sve u rezervi. Jednostavno, kad se to dogodi morate intervenisati brzo, naručiti rezervni dio, a rokovi isporuke znaju za velika postrojenja biti do godinu dana. U prilog svemu ide i poslovno okruženje, koje nije najbolje, jer mi radimo po standardima koji su vrlo profesionalni, tako da nas ne može pratiti metalna industrija. Žao nam je što je Remont montaža koja je bila jako dobar izvođač remontnih radova nestala, kao i TTU. To su firme koje su u Evropi značile. Nama su te firme uvijek rješavale probleme kad dođe do padova. Također, postoje i političke situacije. Prije nekoliko godina imali smo problem sa Elektroprivredom oko obustave isporuke pepela.

Najavili ste nove investicije. Da li ćete sa novim investicijama povećati broj radnih mjesta?

– Mi svaki dan nešto investiramo. Svake godine  upošljavamo nove radnike, jer odlaze stari u penziju, a novi dolaze. Svi nove  koji se upošljavaju prolaze kroz određene testove i moraju ispuniti visoke standarde. Sva nova snaga koju primamo mora biti spremna da radi na ovakvim postrojenjima i da održava ta postrojenja. Jako puno znanja treba za to. Uvijek zapošljavamo radnike koji žele da uče i koji se žele baviti ovom problematikom.

Koliko Vas obrazovni sistem prati, odnosno da li imate problema pri zapošljavanju određenih kadrova?

– Bez obzira što ima puno kritika na obrazovni sistem mi smo se na vlastitom primjeru dokazali da mi ipak imamo dobar obrazovni sistem, dobre škole i dobre fakultete. Sva postrojenja u Fabrici održavaju i vode naši ljudi.

ULAGANJE U EKOLOGIJU

Na kojim tržištima se prisutni?

– Tržište Bosne i Hercegovine, od Zvornika, Tuzle, Bijeljine do Banja Luke i dijelom tržište Hrvatske.

Poslovanjem ste zadovoljni, da li to isto važi i za plasman robe?

– Problem je što mi imamo fabriku koja može više da proizvede od trenutne proizvodnje. Kriza koja se pojavila 2008. i 2009. godine je učinila da je pad potreba za cementom osjetan. 2008. godine u BiH  potrošnja je bila 1.700.000 tona cementa, a ove zadnje tri-četiri godine je na 1.100.000 tona. Očekujemo da će sveukupna situacija u BiH biti bolja i da ćemo imati  investicije, te očekujemo i povećanje upotrebe cementa. Spremni smo proizvesti duplo više od trenutne proizvodnje.

Fabrika cementa Lukavac zadovoljava sve ekološke standarde. Koliko je teško zadovoljiti te standarde u BiH?

– Teško je na starim postojenjima jer ta postrojenja imaju sasvim druge standarde. Kako bi se  zadovoljili ekološli standardi mora se investirati i promijeniti postrojenje koje će zadovoljiti nove standarde. Ovo će za 15-20 godina i kod nas biti. Mi težimo u hodu to mijenjati, usavršavati se i pratiti te standarde kako kasnije ne bi imali velikih zahvata.

U toku je investicija od 10 miliona eura. O kakvoj investiciji je riječ?

– Investicija je usmjerena  ka unaprjeđenju proizvodnog procesa, očuvanje okoliša, te podizanje kvaliteta proizvoda i kvaliteta radne snage. Mi ćemo izvršiti rekonstrukciju nekih postojećih postrojenja kako bi mogli koristiti alternativna goriva. Također će biti investirano u poboljšanje kvaliteta ispusnih plinova, odnosno praćenje standarda s  obzirom da sa novim gorivima dolaze  i nove situacije u smislu mjesta dodavanja. Tako da  se moramo pripremiti kako procesno, tako i ekološki.

 

 

akta.ba