Podrška revitalizaciji Unske pruge

Sindikat Željeznica FBiH za svoju inicijativu dobio podršku krajiških zastupnika u parlamentima u BIH, a prethodno i lučkih uprava u Šibeniku, Splitu i Zadru, te kompanija “Cemex” i “Petrokemija” piše rtvusk.ba.

S ciljem revitalizacije Unske pruge i ponovne uspostave teretnog i putničkog saobraćaja, rukovodstvo bihaćke Podružnice Samostalnog sindikata izvršnog osoblja podrućja infrastrukture Željeznica Federacije BiH već nekoliko mjeseci vodi svojevrsnu kampanju da se ovaj nekad iznimno frekventan željeznički pravac konačno stavi u funkciju.

Sindikat je za svoju inicijativu dobio podršku krajiških zastupnika u parlamentima u BIH, a prethodno i lučkih uprava u Šibeniku, Splitu i Zadru, te kompanija “Cemex” i “Petrokemija”, koje bi koristile usluge Željeznica FBIH.

Unska pruga već godinama čeka na svoju revitalizaciju i elektrifikaciju, neophodnu za uspostavu međunarodnog teretnog saobraćaja između BIH i RH, odnosno zemalja jugoistočne Europe kojom bi se roba transportovala do srednjedalmatinskih luka u Šibeniku, Zadru i Splitu,a za šta su još prije dvije godine lučke uprave, “Cemex” i “Petrokemija” na Okruglom stolu u Kninu izrazili interes za ovu vrstu prijevoza.

Nedavnim pismima Sindikatu koja su proslijeđena Parlamentu Federacije i Parlamentarnoj skupštini BIH, ali i relevantnim institucijama RH, da se dio Unske pruge pod upravom HŽ – infrastrukture otvori za saobraćaj, tu podršku su potvrdili.

 

 

akta.ba