Elektroprivreda BiH predstavila projekat HE “Babino Selo” na rijeci Vrbas

Općini Donji Vakuf predstavljene su aktivnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na projektu HE “Babino Selo” i Preliminarna studija procjene utjecaja na okoliš i društvo HE „Babino Selo“ na rijeci Vrbas, a u sklopu izrade Studije izvodljivosti.

Uz prisustvo zvaničnika Općine Donji Vakuf, predstavnika JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, mještana područja na kojem je planirana izgradnja HE “Babino Selo”,  Preliminarnu  studiju  su  prezentovali predstavnici  kompanije Enova d o.o. Sarajevo,  podizvođač konsultanta Poyry  Energy GmbH iz Austrije zaduženog za izradu Studije izvodljivosti HE “Babino Selo”.

Svrha Preliminarne studije procjene utjecaja na okoliš i društvo je prepoznavanje potencijalnih okolišnih i društvenih utjecaja projekta  u okviru sljedećih cjelina – kvalitet zraka, mikroklima, kvalitet vode, fizičke, hemijske i biološke karakteristike vodenog ekosistema, flora, fauna, migracije ihtio faune,geodinamički procesi, vizualne karakteristike pejzaža, nivo ambijentalne buke, gubitak prirodnih resursa, ograničenje u korištenju zemljišta, otkup zemljišta,zdravlje i sigurnost lokalne zajednice, utjecaj na saobraćaji itd.

Utjecaji navedeni u Preliminarnoj studiji će biti detaljno  ocjenjeni  u sljedećoj fazi, nakon dodatnih terenskih istraživanja i analiza  u  “Procjeni utjecaja na okoliš i društvo”  te će biti predložene i adekvatne mjere sprečavanja ili ublažavanja.

O tehničkim parametrima i očekivanim efektima  izgradnjom HE  “Babino Selo” govorila je Enisa Karović,  rukovodilac  projekta pripreme izgradnje HE “Babino Selo”.

Predložena lokacija HE “Babino Selo” nalazi se  oko 7 km nizvodno od grada  Donji Vakuf, na rijeci Vrbas, u naseljenom mjestu Babin Potok.

Planirana  HE “Babino Selo” je protočna hidroelektrana, derivacionog  tipa, instalisane snage oko 5,12 MW i  mogućom godišnjom proizvodnjom oko 26 GWh.

Za izradu Studije izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima i Procjenom utjecaja na okoliš i društvo HE  “Babino Selo” objezbjeđena su grant sredstva od Evropske komisije i WBIF (Western Balkan Investment Framework). U ime donatora  administrator projekta je Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Koristi izgradnje HE za lokalnu zajednicu  su prihodi od koncesionih i drugih naknada, otvaranje novih radnih mjesta tokom izgradnje, eksploatacije i održavanja pogona hidroelektrane, osiguranje pouzdanog  i kvalitetnog snabdijevanja električnom energijom u FBiH, povećanje udjela  električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i dr.

 

 

akta.ba