Budokai

Budokai je suvremena škola borbe prsa u prsa golorukog ili naoružanog čovjeka. Povezuje tri velike grupe borilačkog umijeća: hrvačku, boksačku i baratanje tradicionalnim oružjem obrane u jedno globalno borilačko umijeće i sport. Obuhvaća i terapijsku gimnastiku s masažom te umijeće odnosa prema okolici i pozitivno psihofizičko prožimanje.

Kushina Budokai je Full Contact All Round Fighting System borenja. A iznad svega, to je “ulično učinkovita” borilačka vještina najveće moguće realnosti. “Kihon, ili osnova, Kyokushin Budokai-a je evoluirala kroz sjedinjavanje tehnika iz različitih stilova i sustava. Ipak, dominantni stilovi primjenjivani unutar ovog all round fighting system- a (free-fight) su Kyokushin Karate, Judo, Jiu Jitsu i Sambo. Skoro sve Te i Keri Waza (ručne i nožne tehnike), Nage Waza (bacačke tehnike) i Ne Waza tehnike (grappling / ground aka. Katame Waza) su dozvoljene i primjenjuju se s punim kontaktom. Kyokushin Budokai je razvijen od strane Jon Bluming-a (10. Dan Kyokushin, 9. Dan Judo, 4. Dan Bo Jitsu, 4. Dan Iai Jitsu, 2. Dan kendo) koji čvrsto vjeruje da se netko može smatrati utreniran u ulično-efikasnom samoodbrambena sustavu borenja samo ukoliko je u potpunosti upoznat sa sve tri oblasti borenja praznih šaka (udaranjem, bacanjem i Grapling). TSUNAMI – simbol Kyokushin Budokaia Tsunami simbol koji koristi svjetska Kyokushin Budokai organizacija označava spremnost da se reagira kao voda na sve moguće situacije. Osoba koja primjenjuje Kyokushin Budokai prilagođava se i istrajava u svim okolnostima i kada je potrebno slama protivnika – baš kao i Tsunami val.