Banja Luka: Promovisana knjiga “Životni put prvog beglerbega Bosne Ferhad-paše Sokolovića”

Povodom otvaranja Ferhad-pašine džamije u Banjaluci, zakazanog za 7. maj, danas je u gradu na Vrbasu promovisana knjiga “Životni put prvog beglerbega Bosne Ferhad-paše Sokolovića” autorice Elme Korić.”Knjiga predstavlja modificiranu i skraćenu verziju moje doktorske disertacije koja je odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012. godine. Rađena je na prvorazrednoj arhivskoj građi osmanskog porijekla i govori o životu i djelu prvog beglerbega Bosne Ferhad-paše Sokolovića, koji je poznatiji našoj javnosti kao graditelj džamije Ferhadije u Banjoj Luci”, rekla je Elma Korić.

Ona je istakla da ono što karakteriše tu vrstu građe je činjenica da je Ferhad-paša Sokolović zastupljen u raznovsnoj arhivskoj građi kako osmanskog porijekla tako i u građi iz mletačkih arhiva te habsburškoj građi.”U bh. istoriografiji i u kulturnom pamćenju našeg naroda Ferhad-paša Sokolović nije dovoljno vrednovan. Nadam se da će moja knjiga uspjeti unekoliko da osvijetli život jednog takvog vrsnog čovjeka, našeg zajedničkog pretka”, kazala je autorica.Prema njenim riječima, džamija Ferhadija je simbol, poput Mostarskog mosta, koji je jako bitno obnoviti da bi se sačuvalo kulturno pamćenje i da bi ljudi suočavanjem sa prošlošću nastavili ka budućnosti.Aladin Husić, viši naučni saradnik iz Orijentalnog instituta, rekao je da je ova knjiga višestruko značajna, obzirom da se radi o ličnosti koja spada u vrh po značaju u istoriji BiH, ne samo BiH nego i u okvirima Osmanskog carstva.”Obzirom na to, njegov značaj i uloga nisu bili valorizirani shodno ulozi koju je imao u povijesti ovih naših prostora”, rekao je Husić.

Prema njegovim riječima, vrlo je važno podsjetiti na značaj Ferhad-paše Sokolovića, posebno u kontekstu otvaranja obnovljene Ferhadije džamije, budući da je to jedno od njegovih djela.

 

 

klix.ba