Fabrika cementa Lukavac predvodnik zaštite okoliša

Fabrika cementa Lukavac (FCL) povećala je učešće alternativnih goriva u proizvodnji sa 10 na 30 posto energetske vrijednosti. Ovo je izuzetno veliki uspjeh ostvaren od maja 2012. kada je FCL, od Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša i turizma kao prva kompanija u BiH dobila dozvolu za korištenje alternativnih goriva u proizvodnji.

“Ovakav vid korištenja alternativnih goriva na Zapadu je sasvim normalna stvar i stepen iskorištenosti ide i do 100 posto, dok je za nas ovo veoma značajan iskorak. Rezultati mjerenja koja smo proveli tokom 2015. godine su pokazali da su vrijednosti emisija predviđenih polutanata u skladu sa strogim standardima Evopske unije i ispod zakonom predviđenih vrijednosti. Na temelju toga podnijeli smo zahtjev za dobijanje nove dozvole za suspaljivanje alternativnih goriva i sirovina”, kazao je Izet Imamović, direktor Fabrike cementa Lukavac.

Alternativna goriva obično se proizvode od otpada visoke kalorične vrijednosti nastalog iz domaćinstava, industrije i drugih djelatnosti. FCL ima dozvolu za upotrebu korištenih guma i ulja, otpada iz kožarske i tekstilne industrije, istrošene filtracijske gline i miješanog mljevenog otpada, ali i alternativnih sirovina kao što su zauljena zemlja, mulj i galvanski talog, te goriva nastalog iz otpada (RDF).

“Otpadne gume prikupljene su od vulkanizerskih radnji, auto servisa, te kontroliranih i nekontroliranih deponija isključivo s područja BiH. Radi se o gumama koje su do sada najčešće završavale na divljim deponijama bez ikakve kontrole, u šumama, rijekama i potocima, gdje predstavljaju prijetnju za okolinu i prirodu. Često smo svjedoci kako nesavjesni građani sami spaljuju iskorištene gume na otvorenom, čineći nemjerljivu štetu samima sebi i okolini. Korištenje alternativnih goriva u uslovima kontrolisanog sagorijevanja u našoj fabrici doprinosi smanjenju emisije otpadnih plinova i očuvanju okoline kroz trajno rješavanje otpada. Osim toga, to doprinosi razvoju privrede, te rastu zapošljavanja, ali i smanjenju troškova proizvodnje”, naglasio je Imamović.

U skladu sa svojom poslovnom politikom transparentnosti, FCL je implementirao sistem za kontinuiran monitoring emisija iz dimnjaka koji prikazuje podatke na web stranici Fabrike, kao i lokalnim internet portalima.

 

dobrevijesti.tv