WinDirStat

WinDirStat je besplatan program, otvorenog koda, za analizu prostora na hard disku.

U pitanju je zgodan alat za prikaz statistike zauzeća diska koji može da vam bude od koristi kada je potrebno da oslobodite prostor na hard disku a niste sigurni šta vam sve zauzima isti.

WinDirStat poseduje intuitivan korisnički interfejs koji se sastoji od nekoliko celina. Jedna od njih je rezervisana za standardno Windows Explorer stablo, druga za grafičke prikaze, a treća za listing zastupljenosti tipa fajlova.

Najviše što odlikuje ovaj program je upravo taj vizualni prikaz zauzeća određene particije ili foldera. Naime, WinDirStat sve fajlove prikazuje u obliku pravougaonika ili kvadrata određene boje i veličine shodno stvarnom zauzeću prostora. Takođe, grupiše  ih na osnovu tipa i mesta na kojim se nalaze i time omogućava još lakši pregled svih informacija.

Opcije koje se mogu pronaći u okviru ovog programa služe za integrisano čišćenje tj. brisanje fajlova ili foldera kroz aplikaciju, za direktno otvaranje, pregled putanje, za slanje izveštaja o zauzeću prostora putem email-a itd.

WinDirStat predstavlja mali ali koristan program za analizu prostora na hard disku. Ukoliko ste u potrazi za softverom ove vrste preporučujemo da isprobate ovaj program.

 

 

besplatniprogrami.org