Povećanje industrijske proizvodnje i broja zaposlenih

BiH je u prošloj godini ostvarila povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,6 odsto, koji je istovremeno bio praćen i povećanjem broja zaposlenih, navela je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

Povećanje ekonomske aktivnosti u okruženju, kretanje svjetskih cijena berzanske robe, posebno energenata i hrane, te bazni efekat iz prošle godine odredili su kretanje industrijske proizvodnje u BiH u prošloj godini, navodi se u Informaciji Direkcije o kretanju makroekonomskih pokazatelja.

Posmatrano prema sektorima, glavni generator rasta bila je prerađivačka industrija u kojoj je proizvodnja povećana za 4,8 odsto.

Posmatrano prema industrijskim granama, najveće stope rasta prošle godine ostvarene su u okviru proizvodnje namještaja 27 odsto, gotovih metalnih proizvoda 9,6 odsto, hemijskih proizvoda 7,6 odsto i u proizvodnji prehrambenih proizvoda 6,4 odsto.

Prošle godine izostao je znatniji doprinos sektora čija kretanja su determinisana domaćom tražnjom, te je u okviru sektora rudarstva zabilježen blagi rast od 3,5 odsto, prvenstveno zahvaljujući povećanju proizvodnje u rudnicima metalnih ruda. Izostao je i doprinos sektora proizvodnje električne energije.

Ukupna proizvodnja električne energije u prošloj godini smanjena je za oko dva odsto, i proizvodnja u hidroelektranama opala je za 1,6 odsto, a u termoelektranama 2,4 odsto. S druge strane, U BiH je u prošloj godini ukupna potrošnja električne energije povećana za oko tri odsto.

Prema glavnim industrijskim grupama proizvoda, najveće stope rasta ostvarene su u okviru trajnih proizvoda za široku potrošnju 22,5 odsto, proizvoda za međufaznu potrošnju 6,6 odsto i netrajnih proizvoda za široku potrošnju 4,4 odsto, što potvrđuje konstataciju da je rast industrijske proizvodnje ostvaren zahvaljujući izvozno orijentisanim granama prerađivačke industrije, odnosno jačanju izvozne tražnje.

Ukupan broj nezaposlenih u BiH u decembru prošle godine smanjen je za 1,7 odsto na godišnjem nivou i iznosio je više od 530.000.

Ukupan broj zaposlenih u BiH povećan je za blizu dva odsto i iznosio je više od 700.000.

Najveći doprinos rastu broja zaposlenih u BiH je u djelatnostima trgovine na veliko i malo, popravke motornih vozila i motocikala i prerađivačkoj industriji, a najbrži rast broja zaposlenih bio je u djelatnosti poslovanja nekretninama.

Prosječna neto plata u BiH u prošloj godini iznosila je 826 KM i nominalno je veća za 0,5 odsto u odnosu na prosjek iz 2014. godine.

 

 

dobrevijesti.tv