UK BiH podiglo se na ljestvici domaće, evropske i svjetske gastronomije

Tim za razvoj Udruženja kuhara u Bosni i Hercegovini održao je redovni sastanak 09.03.2016. u prostorijama Udruženja u Hotelu Radon Plaza.

Nermin Hodžić Predsjednik Udruženja kuhara prezentirao je aktivnosti realizirane u prošloj godini i naglasio da je organizacija evropskih i svjetskih konferencija i takmičenja, saradnja sa privrednim subjektima iz BiH, nastupi na sajmovima u BiH Udruženje kuhara podiglo se na ljestvici domaće,  evropske i svjetske  gastronomije.

Najavio je intenzivnije učešće udruženja na domaćim sajmovima u oblasti turizma, privrede, prehrane i povezivanje sa privrednim subjektima iz ove oblasti. Općina Gradačac, Općina Stari grad, Općina Goražde,  Vispak, Klas, Meggle, d.o.o. Nuhanović-List Lukavac, Menprom Tuzla, Ovako mesna industrija, Alpeks, Unionfoods, Hotel Radon Plaza, GIZ, Nahla, Zavod za javno zdravstvo FBiH, MSS Hasan Kikić Gradačac, SSŠ Džemal Bijedić Goražde, Gimnazija Mustafa Novalić i drugi, prepoznali su rad udruženja i ostvarili aktivnu saradnju.

Aktivnosti na pripremi i izradi BiH kuhara su po planu i najavljuje se jača saradnja sa udruženjima građana koja baštine tradicionalnu kuhinju Bosne i Hercegovine.

Naglasio je veoma dobru saradnju sa medijskim kućama, novinskim agencijama, televizijama, portalima,  i veliki dorpinos u radu Udruženja kuhara i na afirmaciji postignutih aktivnosti.

Zaim Merdan prezentirao je aktivnosti provedene na planu edukacija kadrova koje su provedene u prethodnoj godini. Realizirano  je niz aktivnosti u Sarajevu, Konjicu, Goraždu, Tuzli, Zenici, Banja luci, Brčkom  i drugim gradovima u BiH. Naglasio je značaj cjeloživotnog učenja- edukacije kadrova koji su već drugo u proizvodnji i posluženju hrane a nisu usvojili znanja o modernm metodama i tehnikama pripreme i posluženja hrane, korištenju savremene opreme za pripremu hrane, sve zahtjevnijim konzumentima u pogledu kvalitete.  U ovom segmentu istakao je mogućnost edukacije kadrova na licu mjesta u prostorima članova Udruženja kuhara ili razmjenom kadrova iz objekta u objekat  uz posredovanje Udruženja. Zaim je istakao da ovaj vid neformalne edukacije dopuna formalnom školovanju koje u poljednje vrijeme eksponira puno slabosti.

Sead Ćatić predstavio je odlične rezultate na planu saradnje sa privredom i članovima Udruženja kuhara, preko 50 kuhara u 2016. se zaposlilo preko Udruženja i privredni subjekti, hoteli restorani, dječiji vrtići preduzeća koja imaju organiziran topli obrok sve više se oslanjaju na preporuke i podršku Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da je u toku priprema nove kategorije članstva u udruženju kuhara gdje će članovi moći postati i preduzeća koja se bave turizmom, prehranom, proizvodnjom opreme za ugostiteljstvo i drugim srodnim djelatnostima.

U toku je prijem novih članova u Udruženje kuhara a dosadašnji rezultati pokazuju povećan interes za uključenje u rad ovog udruženja.

Na Sajmu turizma LIST Lukavac 2016. organizirat će se svečanost u  povodu prijema Počasnih članova  udruženja kuhara Bosne i Hercegovine.

Hamid Kujraković je prezentirao aktivnosti na planu standardizacije i implemnatcije standarda. One su  dale određene rezultate i da se na ovom polju moraju intezivirati aktivnosti kako bi se pratili zahtjevi sve zahtjevnijeg turitičkog tržišta.  Planiranu  su aktivnosti i radionice za implementciju HACCP, HALAL, ISO 22000 i drugih standarda.

Konsultantske usluge i podrška  na ovom planu dostupne su članovima Udruženja kao i mogućnsot uvezivanja sa na našim partnerima iz ove oblasti.

 

 

dobrevijesti.tv