Oživljavanje uloge MZ poboljšat će kvalitet života 300.000 građana u BiH

120 mjesnih zajednica i 20 jedinica lokalne samouprave širom zemlje učestvovat će u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji je danas predstavljen u Parlamentarnoj skupštini BiH. S ciljem povećanja demokratskog i direktnog učešća građana Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanja odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanja infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica, ovaj projekat će doprinijeti poboljšanju kvalitete života 300.000 ljudi širom zemlje.

Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske a sprovodit će ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Ministarstvom za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta i entitetskim savezima općina/opština i gradova. Ukupna vrijednost projekta kojeg podjednako sufinanciraju vlade Švicarske i Švedske iznosi 14,5 miliona KM, a planirano je da se sprovede do sredine 2019. godine.

„Uloga uloga mjesnih zajednica je neosnovano minimalizirana u proteklom periodu. Ovaj projekat je specifičan jer će animirati građane da preuzmu odgovornost i aktivniji angažman u rješavanju svakodnevnih problema i životnih pitanja naših ljudi“, izjavila je ovom prilikom Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ambasador Švicarske u BiH Heinrich Maurer izjavio je da njegova zemlja ima dugogodišnje iskustvo direktnog učešća građana na lokalnom nivou. „Švicarska stoga podržava razvoj lokalne uprave u BiH kroz različite projekte od 2001. godine. Kroz podršku mjesnih zajednica kao mjesta na kojima se direktno čuje glas građana, može se povećati opće povjerenje u javne institucije vlasti i ojačati civilno društvo. Trebamo imati na umu da država služi građanima, a ne obratno“, naglasio je Maurer.

“Jačanjem uloge mjesne zajednice, kao temeljne lokalne strukture građana, gradi se osnova za kreiranje promjena u lokalnoj upravi od niže ka višoj razini vlasti. Mjesne zajednice trebaju biti polazna tačka gdje će građani BiH artikulirati svoje potrebe vezane za razvoj lokalne zajednice i sudjelovati u općinskim procesima donošenja odluka koje utječu na njihove živote”, rekao je Fredrik Schiller, ambasador Švedske u BiH.

Zahira Virani, zamjenica rezidentne predstavnice UNDP u BiH, je naglasila “da uspješnost mjesnih zajednica zavisi od predanosti građani i vlasti realizaciji zajednički dogovorenih vizija mjesnih zajednica kao temelja za odgovorniju lokalnu upravu u BiH koja omogućava veće direktno učešće građana.”

Osnažene mjesne zajednice pružat će efikasne i pristupačne usluge građanima, sa naročitim fokusom na jačanje i uključivanje žena, mladih i drugih marginaliziranih grupa stanovništva u ekonomske, socijalne i političke tokove. Također će se težiti međusobnom povezivanju mjesnih zajednica i partnerstvima sa organizacijama civilnog društva kako bi se oživio demokratski prostor za građanske inicijative.

 

 

akta.ba