Najcrniji materijal na svijetu od sada je još crnji

Kad su znanstvenici s britanskog Surrey NanoSystems tijekom 2014. godine objavili kako su proizveli najcrnji materijal na svijetu, nazvan Vantablack, koji je apsorbirao 99,965% vidljive svjetlosti, nitko se nije nadao kako će samo dvije godine kasnije isti tim proizvesti još crnju verziju Vantablacka. Naime, nova inačica ovog materijala toliko je crna da ne postoji spektrometar koji bi izmjerio koliko svjetlosti dotični apsorbira.

Iako na prvi pogled izgleda kao komad tkanine, ili premaz crne boje, Vantablack je puno egzotičniji materijal, napravljen od više milijuna ugljikovih nanocijevi, gdje je svaka od njih promjera oko 20 nanometara, a što je 3.500 puta manje od promjera vlasi ljudske kose. Za ilustraciju, na samo 1 cm2 Vantablacka nalazi se oko milijardu nanocijevi.

„To ima za posljedicu tako crn materijal da ga naši spektrometri ne mogu izmjeriti! Čak i osvjetljavanje visokoenergetskim laserom jedva da rezultira ikakvom refleksijom svjetla prema promatraču. Još nikad nismo napravili tako crn materijal da ga nisu u stanju registrirati naši spektrometri u infracrvenom pojasu“, otkrili su članovi tima.

Naime, kad svjetlost udari o Vantablack, fotoni se nađu u procjepima između nanocijevi, te gotovo istovremeno bivaju zarobljeni između cijevi, odbijajući se između navedenih. „Gotovo potpun nedostatak refleksije ima za posljedicu skoro pa savršenu crnu površinu. Kako bi razumjeli o čemu je riječ, pokušajte zamisliti šumu s drvećem visine oko 3 km, umjesto uobičajenih 10 do 20 metara. Lako je zamisliti koliko malo svjetlosti bi dolazilo do vas, ako išta“, pojasnili su znanstvenici.

Kako bi pokazao mogućnosti Vantablacka, poznati kipar Anish Kapoor najavio je kako dotičnim materijalom namjerava obložiti čitavu jednu prostoriju. „Zamislite prostor koji je toliko taman da, dok ulazite u njega, više ne znate gdje ste i što ste, a posebice što u potpunosti gubite osjećaj za vrijeme“, otkrio je Kapoor. Štoviše, kako bi onemogućio druge umjetnike da se koriste Vantablackom, Kapoor je kupio ekskluzivna prava za korištenje dotičnog u svojim instalacijama.