Mladi parovi u RS-u: Kreditom Razvojne banke Vijeća Evrope do stana

Stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova, samaca i visokoobrazovanih supružnika u Republici Srpskoj finansirat će se iz kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope.

Vlada RS-a je danas donijela Odluku o prihvatanju zaduženja tog bh.entiteta od Razvojne banke Vijeća Evrope, po Projektu Socijalni program stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini-Republici Srpskoj, koji provodi Investiciono-razvojna banka (IRB) RS-a, u iznosu od pet miliona eura.

Kreditna sredstva prenose se na IRB koji će putem finansijskih posrednika plasirati sredstva, saopćeno je iz entitetske vlade.

Ova kreditna sredstva namijenjena su za kupovinu, izgradnju ili proširenje prve stambene jedinice (u slučaju proširenja porodice) za mlade pojedince ili parove sa djecom ili bez djece, koji imaju do 35 godina i pojedince ili parove sa visokom stručnom spremom ili parove bez starosnog ograničenja.

Na ovaj način će se omogućiti proširenje kruga korisnika stambenih kredita IRB RS-a, putem zasebne kreditne linije, i na samce i visokoobrazovane bračne parove, koji imaju više od 35 godina.

U posljednjih pet godina IRBRS-a je po ovoj kreditnoj liniji godišnje plasirala između 30 i 35 miliona KM.

Zaključno s 30. septembrom 2015. godine, udio stambenih kredita IRBRS-a u ukupnim stambenim kreditima bankarskog sistema RS-a iznosio je 43,4 posto, što potvrđuje ovu banku kao najznačajnijeg, pojedinačnog finansijera stambenog zbrinjavanja u RS.

Međutim, u posljednjim godinama, potražnja za ovim kreditnim proizvodom premašila je raspoloživa sredstava za ove namjene, tako da će se kreditnim zaduženjem prema CEB-u obezbijediti nedostajuća sredstva, koja će omogućiti rješavanje stambenog zbrinjavanja socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za RS, saopćeno je iz entitetske vlade.

 

 

akta.ba