USK: Nema više zdravstvenih knjižica, stižu E-iskaznice i E-Recepti

Danas je u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona održana konferencija za medije s ciljem da se javnost upozna sa poslovanjem Zavoda, kao i preduzetim radnjama i mjerama kada su u pitanju malverzacije u vezi esencijalne liste lijekova. Portal ABC.ba donosi video sa konferencije, pa pogledajte.

Predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja USKa-a istakli su da je posljednjih mjesec dana rađeno na rashodovnoj strani, odnosno pažnja je posvećena velikim potrošačima sredstava Zavoda, a to su ortopedska a pomogala, esecijalna lista lijekova, kao i slučajevi privremene spriječenosti za rad – bolovanja.

Kada se govori o ortopedskim pomagalima planirana stavka u budžetu nije probijena, a to je rezultiralo konstantantnim radom komisije na terenu, na što su u Zavodu posebno ponosni.

Kada je u pitanju esencijalna lista lijekova, urađene su velike uštede, prije svega jer su rađene kontrole zbog nedvojbene potrebe da se Zavod oko toga detaljnije pozabavi. Kompletan rezultat svega jeste da su pronađena odsuptanja kada je u pitanju rad sa lijekovima sa esencijalne liste, te je kompletan materijal proslijeđen Nadzornom odboru, koji je donio zaključke na osnovu kojih je kasnije direktor i postupo.

“Mi kao ugovorna strana smo imali pravo na kontrolu kako esencijalne liste lijekova, tako i pravo kontrole u zdravstvenim ustanovama” kazao je Handanagić za ABC.

Postoje regulative na osnovu kojih je moguće izvršiti jednostrano raskidanje ugovora što je na kraju i učinjeno sa subjektima kod kojih su nađene nepravilnosti kada je u pitanju rad sa receptima. Materijal je na daljne postupanje proslijeđen Tužilaštvu USK.

Prema Skuspštini bit će upućene izmjene odluke o otrpodskim pomagalima kako bi se omogućilo da se na listu orotopedskih pomagala dodaju određena ortopedska pomagala za kojim postoji potreba kod naših sugrađana.

“Onom paketu nasih građana koji su oslobođeni plaćanja premije dodaćemo i ratne vojne invalide bez obzira na procenat njihove invalidnosti,  kao i slijepe, tj. slabovidne osobe”, istakao je Handanagić.
E-Recept i E-iskaznice

Danas je kazano da će se ide na relizaciju projekte uvođenja E-Recepata i E-iskaznica i sa tim ćemo stati u bok sa razvijenim kantonima, kao što je Sarajevski kanton.

Uvođenjem e-iskaznica i e-recepata otvorit će se mogućnost kvalitetnije kontrole kada je u pitanju esencijalna liste lijekova, a ljekarima u porodičnoj medicini omogućit će se protočniji rad, te ce sigurno biti manje gužve.

Masa pacijenata kod ljekara porodicne medicine dolaze radi nastavka propisivanja terapije, ovim sistemom terapija će biti propisivana tri mjeseca i njeno produljenje moći se realizirati i bez dolaska kod ljekara porodične medicine.

Elektronska zdravstvena iskaznica

Pacijenti više neće imati zdravstvenu knjižicu, naime na Unsko-sanski Kanon stižu e-kartice u kojim će biti svi podatci pacijenata i kompletna baza podataka kada je u pitanju njihova bolest. Tu će se nalaziti i podatci o osiguranju, plaćenoj premiji i svim drugim stvarima koji su bili do sada evidentirani u kartonima.

E-kartica pomoće u kontroli cijelokupnog zdravstvenog sistema, jer će on biti uvezan, od ambulante porodične medicine,  ljekara, a zatim i apoteka.

Više se neće moći desiti da se uzme matični broj pacijenta pa da neko mimo njegovog prisustva može ulaziti u njegovu bazu podatka. Na taj način Zavod će  imati uvida u kompletnu proceduru i neće više biti mogućnosti malverzacije kada je u pitanju esencijalne lista lijekova.

 

 

cazin.net