Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama: Mjesto koje omogućava lakše učenje

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama pri Univerzitetu u Zenici sa radom je počeo u novembru 2013. godine, nakon dvije godine pripremnih aktivnosti u sklopu Tempus projekta.

Odluku o osnivanju Ureda 2012. godine donio je Kolegij Univerziteta u Zenici, s obzirom da u Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine stoji kako visokoškolska ustanova ne smije vršiti diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, uključujući i onesposobljenja, što stoji u članu 7. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH.

Emina Brka, studentica treće godine na smjeru Menadžment preduzeća pri Ekonomskog fakultetu u Zenici koristi usluge ovog Ureda već godinu dana.

“Korisnik sam ovog Ureda već godinu dana i usluge koje su mi pružene su volonterske, uvećavanje fonta, izrada seminarskih radova, korištenje interneta, asistivne tehnologije te koordinacije sa mojim profesorima. Ured mi je mnogo pomogao jer imam savjetovanje i podršku u studiranju“, izjavila je Brka u razgovoru za Anadolu Agency (AA).

Volonteri Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama Emini uvećavaju nastavni materijal što joj omogućava lakše učenje i praćenje nastave.

“Ovaj Ured je jako koristan, ako ništa zbog komunikacije i druženja studenata i pozivam studente i preporučujem im da se obrate Uredu slobodno“, poručila je Emina.

Azemina Durmić magistrica je socijalne pedagogije i koordinatorica Ureda za podršku studentima. Rekla je kako je ovaj Ured rezultat Tempus projekta nakon čega su kreirani uredi za podršku studentima na svim javnim univerzitetima u BiH.

“Direktan rezultat tog projekta su uredi za podršku studentima sa posebnim potrebama, te da osim Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama pri Univerzitetu u Zenici ovakvi uredi postoje na svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Ovaj Ured trenutno ima registriranih sedam studenata, što znači da su studenti prošli proces identifikacije“, izjavila je Durmić.

Objasnila je kako se proces identifikacije sastoji od popunjavanja idenfitikacijskog obrasca, nakon čega se pravi individualni profil u okviru kojeg se nalaze svi elementi za kreiranje podrške i evaluacija te podrške.

“Kada govorimo o oblicima podrške koje studenti mogu da dobiju u Uredu, sastoji se od tri široka oblika podrške. Prvi je savjetovanje i pružanja svih potrebnih informacija koje se tiču planiranja i provedbe studija, ali i problema i poteškoća s kojim se susreću studenti, bez obzira radilo se o pitanjima stanovanja, interpersonalnih odnosa… Drugi model se sastoji od dostupnosti asistivne tehnologije i Ured trenutno raspolaže sa asistivnom tehnologijom koja najviše pomaže studentima sa poteškoćama vida, poput digitalnog povećala i programa koji pomažu slijepima pri čitanju knjiga, ali i razne tastature koje pomažu studentima sa motoričkim poteškoćama ili disleksijom“, objasnila je Durmić.

Treći model se sastoji od volonterskih i tutorskih aktivnosti i on u Uredu u Zenici funkcionira na principu socijalno-pedagoške inkluzivne prakse, napomenula je Durmić dodavši da to znači da su najvećim dijelom angažovani volonteri studenti programskog studija Socijalna pedagogija.

Anida Dudić, diplomirani socijalni pedagog i volonter je ovog Ureda od samog osnivanja. Fokus njenog rada ogleda se od savjetovanja ili neformalnog razgovora pa do pomoći pri fakultetskim obavezama studenata.

“To uključuje pomoć pri pisanju seminarskih radova ili odvođenju i dovođenju studenata od fakulteta do kuće pa do samog slušanja i pravljenja bilješki sa predavanja za studenta. Volonteri Ureda nude pomoć studentima bez obzira o kojem vidu pomoći se radi, od samog savjetovanja do fakultetskih obaveza“, izjavila je Dudić.

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Zenici pruža podršku studentima sa različitim poteškoćama, od studenata sa oštećenjem sluha, vida, motoričkim oštećenjima, specifičnim teškoćama učenja, hroničnim bolestima, oštećenjima govorno-jezičke komunikacije pa do studenata i studentica iz rizičnih grupa ili etničkih manjima, studentima i studenticama sa iskustvom traume, nasilja, strahom ili temom i stresom pred ispitnim situacijama.

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama pri Univerzitetu u Zenici studenti mogu kontaktirati putem elektronske pošte, telefona te profila na društvenim mrežama, nakon čega se pristupa sastanku sa koordinatorom Ureda i procjenom te kreiranjem profila studenta.

 

 

klix.ba