Krita Desktop

Krita Desktop je besplatan program za umetničko crtanje i slikanje u digitalnom formatu.

Sa brojnim funkcijama i user friendly okruženjem, ovaj program pruža odlučnu podršku svakog korisniku za stvaranje umetničkog dela.

Krita Desktop poseduje veliki broj predefinisanih četkica, koje simuliraju uljane boje, krede, sprejeve, olovke različitih mekoća itd. Naravno, svaku od tih četkica je moguće dodatno prilagodite potrebama, izborom njene debljine, gustine ili vidljivosti.

Takođe, u okviru ovog programa nisu izostavljeni alati za selekciju, pomeranje, farbanje celih površina, sečenje, kloniranje, kao ni alati za obrade slika u smislu boja, zasićenosti, svetline, kontrasta i slično.

Krita Desktop podržava rad sa layerima, kojih ima različitih vrsta. Omogućava različita eksperimentisanja, kao na primer grupisanje, kloniranje, premeštanje ili uklapanje više layera. Na raspolaganju su i različiti efekti i filteri, koje je moguće primenjivati na kompletnu sliku ili na neke njene određene delove.

Krita Desktop nudi zaista mnogo mogućnosti. S obzirom da je u pitanju besplatan program, stvari koje možete da napravite sa ovim programom ograničene su isključivo vašom kreativnošću. Probajte ga, neće vas izneveriti.

 

 

 

besplatniprogrami.org