Uspostavlja se nadzornička služba za zaštitu prirode

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela Uredbu o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode, koja štiti zaštićene prirodne vrijednosti definisane Zakonom o zaštiti prirode.

Javno preduzeće ili javna ustanova koja upravlja zaštićenim prirodnim područjem je obavezna uspostaviti posebnu unutrašnju organizacionu jedinicu – nadzorničku službu.

Služba je, između ostalog, ovlaštena da poduzima aktivnosti na organizaciji, kontroli i nadgledanju rada nadzornika, organizaciji i provođenju protivpožarne zaštite, neposrednog nadzora u zaštićenom području, upozoravanju posjetilaca i korisnika zaštićenog područja na neadekvatno ponašanje, zaustavljanju prijevoznih sredstva, pregledanju prijevoznih sredstava, tereta i prateće dokumentacije.

Također, zadužena je za sprječavanje ulaska u zaštićeno područje i objekte neovlaštenoj osobi, za zabranu sječe šume, lova, ribolova i drugih aktivnosti koje se obavljaju suprotno propisima, zabranu rekreacijskih aktivnosti, kopanja, odnosno odvoženje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, koje se obavljaju suprotno propisima.

Uredbom je propisano da je u toku obavljanja neposrednog nadzora nadzornik dužan da prati stanje flore i faune, geomorfoloških, hidroloških i drugih prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti u zaštićenom području, vodi službenu knjigu za nadzornike u koju svakodnevno upisuje svoja zapažanja i izvršene zadatke, te obavještava glavnog nadzornika, a po potrebi i direktora javnog preduzeća ili javne ustanove.

Također, dužan je da daje informacije posjetiocima, pomaže prilikom obilaska i razgledanja zaštićenog područja, nadgleda, prati i kontroliše dopuštene djelatnosti i radnje posjetilaca i vlasnika nekretnina u zaštićenom području, te drugih pravnih i fizičkih osoba, pregleda ulov i sredstva za ribolov ili lov radi utvrđivanja da li su ribolov ili lov dozvoljeni ili obavljeni u skladu sa internim aktima javnog preduzeća ili javne ustanove i drugo.

 

 

akta.ba