HETA objavila Javni poziv za prodaju kreditnog potraživanja

HETA ASSET RESOLUTION BIH objavila je Javni poziv za prodaju kreditnog potraživanja prema dužniku koje je na dan dospjeća 18. februara 2016. godine iznosilo 3.500.793,03 KM.

Javni poziv odnosi se na prodaju kreditnog potraživanja za hotel, supermarket i vozila na području Unsko-sanskog kantona.

Pozivaju se svi zainteresovani za kupovinu ovog potraživanja u otvorenom procesu prodaje da pošalju pismo namjere najkasnije do 18. marta 2016. godine.

Pismo namjere mora sadržavati naziv, opis društva, adresa; ime i prezime ovlaštenih osoba koje se mogu kontaktirati radi upita i/ili ime i prezime angažiranih savjetnika. Pisma namjere u ime treće osobe (uključujući posrednike i savjetnike), razmatrat će se samo uz priloženu punomoć za zastupanje.

Kako bi stekli detaljniji uvid u predmet potraživanja, od ponuđača se zahtijeva da potpiše Ugovor o povjerljivosti, kojim će se obavezati na čuvanje poslovne tajne.

 

 

akta.ba