Proizvodnja šumskih sortimenata u četvrtom kvartalu 2015 veća za 1,36 posto

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH u četvrtom kvartalu 2015. veća je za 1,36 posto u odnosu na isti period predhodne godine.

Agencija za statistiku BiH je objavila da je proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća manja za 1,09 posto, dok je proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta veća za 3,82 posto.

Proizvodnja trupaca četinara manja je za 1,15 posto, dok proizvodnja trupaca lišćara bilježi rast od 7,72 posto.

Pad proizvodnje od 54,59 posto u odnosu na četvrti kvartal 2014. godine zabilježen je  kod ostalog dugog drveta četinara. Također, pad proizvodnje bilježi i jamsko drvo lišćara od 22,24 posto i ostalo dugo drvo lišćara od 14,16 posto.

Rast proizvodnje je zabilježen kod jamskog drveta četinara od 1,55 posto, kod prostornog drveta četinara od 0,24 posto, prostornog drveta lišćara 6,86 posto te kod ogrijevnog drveta lišćara od 2,4 posto.

Kod proizvodnje ostalog grubo obrađenog drveta i ogrijevnog drveta četinara radi se o malim količinama sortimenata čije variranje u proizvedenim količinama nema uticaja na promjene u ukupnoj proizvodnji šumskih sortimenata.

 

akta.ba