Grant sredstva Vlade Japana za projekte u Zavidovićima, Brezi i Kaknju

Vlada Japana dodijelila je tri granta u ukupnom iznosu višem od 288.000 KM za projekte u Zavidovićima, Brezi i Kaknju za osnovno obrazovanje i primarnu zdravstvenu zaštitu.

Grant u iznosu od 53.164 eura (oko 103.979 KM)dodijljen je za projekat obnove OŠ “Kovači” u Zavidovićima u svrhu sanacije školskog objekta. Vlada Japana takođe je dodijelila iznos od 70.813 eura (oko 138.500 KM) Domu zdravlja Breza i 23.304 eura (oko 45.580 KM) Domu zdravlja Kakanj za projekte opremanja ove dvije zdravstvene ustanove medicinskom opremom s ciljem unapređenja kvaliteta dijagnostičkih usluga. Ceremonija potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava održana je danas u 11:00 sati u prostorijama Ambasade Japana u Sarajevu.

Vlada Japana dodijelila je iznos od 53.164 eura (oko 103.979 KM) Opštini Zavidovići za projekat obnove Osnovne škole “Kovači” u Zavidovićima. Predmetna sredstva će omogućiti zamjenu dotrajale stolarije (prozora i vrata) na školskom objektu. Osnovna škola “Kovači” izgrađena je 1951. godine te je uslijed starosti i dotrajalosti školski objekat u lošem stanju. Realizacijom ovog projekta biće stvoreni bolji uslovi za odvijanje nastavnog procesa za oko 620 učenika koji pohađaju ovu školsku ustanovu, kao i za 60 nastavnika i saradnika.

Dom zdravlja Breza će od Vlade Japana dobiti iznos od 70.813 eura (oko 138.500 KM) za nabavku medicinske opreme. Dom zdravlja Breza osnovan je 1972. godine kao jedina ustanova koja pruža primarnu zdravstenu zaštitu na teritoriji opštine Breza. Međutim, RTG aparat kojim raspolaže Dom zdravlja je star i kao takav nije više bezbjedan za rad. Realizacija pomenutog projekta će rezultovati nabavkom višenamjenskog RTG aparata koji će omogućiti pružanje sigurnih dijagnostičkih usluga za stanovnike ove opštine.

Vlada Japana će dodijeliti iznos od 23.304 eura (oko 45.580 KM) Domu zdravlja Kakanj za realizaciju projekta nabavke medicinske opreme. Opština Kakanj suočava se sa ozbiljnim problemom aerozagađenja uslijed proizvodnje betona kao ključne proizvodne aktivnosti u opštini. Dom zdravlja je osnovan 1974. godine kao jedina ustanova primarne zdravstvene zaštite kojoj gravitira oko 23.000 pacijenata. Ultrazvučni aparat koji se koristi za dijagnostiku respiratornih oboljenja zbog starosti nije više u funkciji. Ovaj projekat će omogućiti nabavku adekvatne ultrazvučne dijagnostike za potrebe Doma zdravlja Kakanj.

Japan je jedan od najvećih bilateralnih donatora u Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine, Japan je donirao oko 1 milijardu KM za preko 200 projekata u gotovo svim vitalnim sektorima kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje, vodosnabdijevanje, poljoprivreda, zaštita životne sredine, infrastruktura, kultura, itd. Japan će nastaviti pružati podršku Bosni i Hercegovini s ciljem doprinosa društveno-ekonomskom razvoju u ovim ključnim sektorima.

 

 

akta.ba