Podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Odlukom Vlade FBiH utvrđeni su ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2016. godinu.

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2016. godini je 8.354.254 KM.

Jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2016. godinu utvrđuje se u visini od 0,001 KM/kWh (bez PDV-a), a bit će primjenjivan od 1.1.2016. godine. Naknadu plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i iskazana je kao posebna stavka na računima za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK i namijenjena su za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača, finansiranje troškova rada Operatora i plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

 

 

akta.ba