Aikido – suočavanje sa samim sobom

Aikido je japanska borilačka vještina nastala prvom polovicom prošlog stoljeća.

Osnivač Aikido- a, O’Sensei Morihei Ueshiba razvio je Aikido kroz intenzivno izučavanje klasičnih japanskih borilačkih vještina poput Daito Ryu Aiki Jujutsu- a i Kenjutsu- a.

Morihei Ueshiba rođen je 14. prosinca 1883. u gradu Tanabe u pokrajini Wakayama.

aikido3

U prvoj polovici 20. stoljeća, Morihei Ueshiba seli se na Hokkaido gdje upoznaje Sokaku Takedu, majstora Daito Ryu aikijujutsua i postaje njegov učenik. Upravo je ova vještina imala najveći utjecaj na tehničku formu Aikido-a. Mladi Ueshiba ubrzo zatim upoznaje svog drugog velikog Učitelja Onisaburo Deguchi-a, karizmatičnog duhovnog vođu Omoto religije čiji su principi utkani u filozofiju Aikido- a, a naglašavaju važnost poštovanja svih živih bića i nastojanje da se protiv nasilja bori nenasiljem. Najvjerniji Osnivačev učenik bio je Morihiro Saito koji je čitav svoj život posvetio podučavanju izvornih aikido tehnika, prenoseći duh i učenje aikida na upravo onakav način na koji ga je i njemu bio prenosio Morihei Ueshiba Sensei. U Iwami je Saito Sensei sudjelovao u svim aspektima svakodnevnog života s Osnivačem i uz pomoć svoje obitelji brinuo o njemu i njegovoj ženi 23 godine, sve do Ueshibine smrti 1969. godine. Zbog takvih je okolnosti Saito Sensei bio u mogućnosti trenirati s Ueshibom, često čak i individualno. Vježbajući sa Saitom, O’Sensei je testirao i usavršavao tehnike, oplemenjujući i razvijajući aikido vještinu. Zahvaljujući takvoj bliskosti i iskustvu, Morihiro Saito Sensei postao je važna karika u razvojnom procesu aikida. Osim što je bio Osnivačev Uke (trening partner), Saito Sensei je također pomagao pri sistematiziranju učenja kako bi tehnike bile što razumljivije vježbačima. Posebno treba naglasiti da se takva sistematizacija tehnika izvodila s odobrenjem i pod nadzorom O’Senseia, a Saito Sensei je bio jedini čovjek kojemu je Ueshiba Sensei dopustio da podučava tehnike oružjem (Aiki ken i Aiki jo).

aikido5

U Hrvatskoj djeluju 4 kluba Tradicionalnog Aikido-a (2 u Zagrebu, po 1 u Rijeci i Splitu) pod izravnim pokroviteljstvom Paolo Corallini Senseija i njegovog povjerenika za Hrvatsku Ivana Zafranovića koji su ujedno i članovi Svjetske Aikikai federacije.

aikido2

Corallini Sensei je sve do smrti Saito Senseija 2002. godine bio njegov dugogodišnji izravni učenik. Nakon Saitove smrti, zajedno s Ulf Evenas Senseijem, jedan je od najcjenjenijih Aikido Shihana danas i njegov nasljednik i predstavnik Takemusu Aikido-a u svijetu.

aikido1

Aikido koristi timing, međuprostor i energiju napadača kako bi ga izbacila iz ravnoteže i kontrolirala napad. Osim golorukih tehnika, trenira se s drvenim mačem (ken) i drvenim štapom (jo).

Redovitim vježbanjem ove plemenite borilačke vještine, djelujete pozitivno na mnoge fiziološke, intelektualne i duhovne aspekte svoga bića.

aikido7

Pokreti koji se koriste tijekom vježbanja Aikido-a djeluju pozitivno na razvoj koordinacije, fleksibilnosti, kao i bolje ravnoteže i bržih refleksa. Energična vježba, koja je koncipirana na način pogodan za podučavanje polaznika svih dobnih skupina, razvija fizičku spremnost na izbalansiran i fleksibilan način.

Aikido pomaže polaznicima da razviju poštovanje prema sebi i drugima, predanost, ustrajnost, skromnost, kao i spoznaju vlastite vrijednosti. Za ozbiljno i učinkovito studiranje Aikido-a nužno je potrebno trenirati u odgovarajućoj poticajnoj atmosferi, koja se postiže prethodnim upoznavanjem polaznika s pravilima ponašanja u dojo-u.

 

aikido.hr/