U općini Jajce za novorođeno dijete 500 KM

Sve jajačke bebe rođene u 2016. godini Općina Jajce daruje sa poklonom od 500,00 KM. Naime, u Budžetu za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000 KM kao pomoć majkama porodiljama za novorođenu djecu.

Pravo na ovu naknadu ostvaruje se dokazom o prebivalištu majke na području općine Jajce i podataka iz matične evidencije Općine Jajce o upisu novorođenog djeteta.

Dakle, jednokratna novčana naknada odnosi se, bez izuzetka, na sve bebe rođene u 2016. godini čija majka ima prebivalište na području Jajca. Potrebno je samo pri upisu novorođene bebe u Matičnom uredu Općine Jajce popuniti Zahtjev za isplatu novčane naknade za novorođeno dijete i priložiti potrebna dokumenta (dokaz o rođenju djeteta, uvjerenje CIPS-a o prebivalištu na području Općine Jajce za majku djeteta, dokaz o otvorenom računu i dokaz o identitetu majke (na uvid)).

U januaru, u Matičnu knjigu rođenih, na području Jajca upisano je šest novorođenih beba, a prve jednokratne naknade u novčanom iznosu od 500,00 KM biće isplaćene ovih dana, saopćeno je iz Općine Jajce.