NASA pokrenula Ured za obranu od udara asteroida

Nakon što je NASA početkom ovog mjeseca objavila kako namjerava osnovati ured za obranu planeta od udara opasnih asteroida iz svemira, navedeni je tijekom prošlog tjedna i službeno počeo s radom.

Novi ured, pod imenom Planetary Defense Coordination Office (PDCO), ima zadatak objediniti sve američke programe usmjerene otkrivanju i praćenju asteroida i kometa koji sijeku Zemljinu putanju (eng. near-Earth objects – NEOs), kao i projekte kojima je cilj obrana od udara navedenih tijela u Zemljinu površinu.

„U ovom trenutku ne raspolažemo podacima o nikakvom tipu prijetnje. Naš zadatak je utvrditi postojanje navedene i otkriti NEO što je god to prije moguće kako bismo imali što više vremena adekvatno se pozabaviti objektom, bez obzira je li riječ o lansiranju manjeg ili većeg kinetičkog udarača, odnosno poduzimanju svih potrebnih koraka”, izjavio je voditelj PDCO-a Lindley Johnson.

U PDCO-u su svjesni kako je za potpun uspjeh programa planetarne obrane nužna suradnja na globalnom nivou, čemu svjedoči i skori seminar u organizaciji PDCO-a, planiran u sklopu zasjedanja UN-ovog pododbora za znanost i tehnologiju pri Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), koje će se održati u Beču. Štoviše, navedeni pododbor UN-a ustanovio je dvije agencije Asteroid Warning Network (IAWN) i Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG), kojima je cilj okupiti države članice koje imaju vlastite svemirske agencije.

„Čestitamo NASA-i na formiranju ureda za planetarnu obranu. U potpunosti podupiremo sve napore na obrani našeg planeta od potencijalnih udara asteroida”, izjavio je Detlef Koschny, voditelj NEO odjela u sklopu Europske svemirske agencije.

Osim toga, NASA je nedavno potpisala sporazum o suradnji s FEMA-om (Federal Emergency management Agency), s ciljem stvaranja tzv. Planetary Impact Emergency Response Working Group, čiji zadatak će biti stvaranje protokola za slučaj udara asteroida.

Budući da ESA ima uhodan sustav praćenja potencijalno opasnih asteroida, suradnja između PDCO-a i navedene bit će od iznimne važnosti, posebice ako ESA dobije zeleno svijetlo za projekt AIDA (Asteroid Impact & Deflection Assessment), u koji će potom vjerojatno biti uključena i NASA. Riječ je o projektu slanja dviju svemirskih sondi u dvojni asteroidni sustav Didimos, europske sonde AIM i američke sonde Double Asteroid Redirection Test (DART) koju će izgraditi John Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Po dolasku u sustav Didimos, DART bi se trebao zabiti u manji od dva asteroida, dok bi zadatak AIM-a bio promatranje udara i prikupljanje što veće količine informacija o navedenome, s ciljem uvrđivanja efikasnosti tehnike kinetičkog udarača.

Grafički prikaz misije AIDA, u kojoj bi trebali sudjelovati ESA, NASA, German Aerospace Center, France's Observatoire de la Côte d´Azur i John Hopkins University Applied Physics Laboratory sa sjedištem u Marylandu. (FOTO: ESA)

Drugi važan projekt koji bi ove godine mogao dobiti odobrenje je izgradnja svemirskog teleskopa The Near-Earth Object Camera (NEOCam), čiji zadatak će biti detaljno promatranje svih objekata koji bi se mogli naći na Zemljinoj putanji.

Konačno, ove godine planira se puštanje u rad drugog po redu teleskopa iz sustava Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS), smještenog na Havajima, koji ima zadatak uočiti opasne asteroide na putu udara u Zemlju. „ATLAS je financiran kroz NASA-in NEO Observations Program, koji je sad sastavni dio PDCO-a. On osigurava da ništa ne umakne našem pogledu, minimalno od nekoliko dana do nekoliko tjedana prije udara”, rekao je Johnson.

Kako bilo, pred PDCO-om je ogroman posao, budući da je zasad evidentirano tek nešto manje od 14 000 NEO objekata, što je tek mali dio, budući da se njihov broj procjenjuje na nekoliko milijuna.