Potpisivanje općeg kolektivnog ugovora 10. februara

Sve pravne prepreke i nedoumice da opći kolektivni ugovor bude potpisan 10. februara otklonjene su na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije BiH, a usaglasili su ga socijalni partneri, Savez samostalnih sindikata BiH i Udruženje poslodavaca Federacije BiH.

“Postoji visok nivo kompromisa i dogovora oko teksta ugovora te ćemo konačno pristupiti njegovom potpisivanju naredne sedmice na sljedećoj sjednici ESV FBiH”, izjavio je novinarima predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Safudin Čengić.

Istaknuo je da je tekst općeg kolektivnog ugovora pretrpio izmjene u pravnom tumačenju, odnosno segmentima koji bi mogli biti dvojako protumačeni, poručujući  da se “ne smije dozvoliti iskorištavanje pravnih praznina ugovora u cilju sudskih sporova, tužbi”.

Savez samostalnih sindikata BiH zahtijevao je vanredno zasjedanje u cilju otklanjanja svih prepreka za potpisivanje ugovora. Predsjednik Saveza Ismet Bajramović kazao je da Vlada FBiH traži prvo potpisivanje općeg kolektivnog ugovora, a zatim granskih kolektivnih ugovora po kantonima.

Mi smo analogno tom zaključku, jer je Vlada izvršni organ u državi, tražili da se nakon potpisivanja općeg kolektivnog ugovora da dovoljan rok, odnosno rok produži, za potpisivanje granskih kolektivnih ugovora, od sedam dana. Na taj način bi se ispunio uslov što su ga pojedini postavili, iako ponavljam nije po zakonu da se prvo opšti ugovor ispregovara“, kazao je Bajramović.

Na sjednici je pregovarano i o trajanju kolektivnog ugovora, pri čemu je zahtjev Vlade Federacije da se skrati na 12 mjeseci, umjesto 18.

Najmanje će biti problem šta je konačna verzija, jer sva tri socijalna partnera prihvataju da bude i jedna i druga verzija. U tekstu ćemo jasno definisati je li to 12 ili 18 mjeseci”, kazao je Čengić.

Poslodavci i Sindikat naglasili su da je iznos najniže plate u Federaciji neupitan, a koji iznosi 406 KM.

Cijena rada ostaje 406 KM i na nju se plaćaju doprinosi, tako da ne dolazi u pitanje fondovi”, poručio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović.

 

 

akta.ba