Još devet dobara proglašeno nacionalnim spomenikom BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je na sjednici od 1. do 3. februara donijela devet odluka o proglašenju određenih nepokretnih i pokretnih dobara nacionalnim spomenicima BiH.

Predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Ljiljana Ševo je među proglašenim dobrima skrenula pažnju na dva objekta narodne arhitekture, a radi se o Čamdžića kući u Puračiću, koja je specifična jer je jedan od rijetkih sačuvanih primjera onog što se u tipologiji zove “čardak među rogovima” te Staroj drvenoj džamiji s haremom u Tuholju kod Kladnja.

Ova je džamija, istakla je Ševo, još jedan primjer vještine i velikih estetskih standarda naših graditelja.

Komisija je donijela i dvije odluke kojima se utvrđuje da dva dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH, a kako je pojasnila Ševo na današnjoj pres-konferenciji, radi se o Knjižari Sejtarija u Sarajevu te objektu u kojem je od 2011. godine smještena Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Na sjednici je također donesena odluka o uvrštenju još dva dobra na listu ugroženih spomenika, i to Kunovskog zapisa u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH i Starog grada Rmanj u Martin Brodu, općina Bihać.

Dobra vijest je, dodala je Ševo, to što je s Liste ugroženih spomenika uklonjen Most “Mehmed-paše Sokolovića” u Višegradu, nakon što su završeni konzervatorski, restauratorski radovi, i potpisan Protokol o saradnji Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije.

Ševo je  posebno ukazala na izgradnju novog objekta u blizini Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, koji direktno ugrožava istorijsku i ambijentalnu cjelinu ove crkve, ali i Baščaršije, koja je također proglašena nacionalnim spomenikom.

Stoga je Komisija od nadležnih institucija tražila dostavu informacije o odobrenju gradnje novog objekta, a u slučaju da je gradnja odobrena, istakla je Ševo, Komisija će tražiti da to odobrenje bude stavljeno van snage.

Osim navedenog, na sjednici je razmatran i prijedlog odluke o proglašenju Džamije u Puračiću nacionalnim spomenikom, ali je ova odluka odgođena jer je nedavnim intervencijama u velikoj mjeri narušena autentičnost ovog istorijskog spomenika.

Također, razmatran je i zahtjev firme Staklo d.o.o – Sarajevo čiji vlasnik želi da uloži vlastita sredstva u saniranje ovog objekta, koji je inače dio istorijske građevine – Stara željeznička stanica na Ilidži u Sarajevu.

Ševo je naglasila da Komisija podržava ovu inicijativu te da se nada da će ona podstaći nadležne entitetske vlasti da se uključe u kompletan projekt sanacije i restauracije ovog zdanja koje pripada periodu austrougarske gradnje.

 

 

akta.ba