Genetski test u borbi protiv raka dojke i jajnika dostupan u BiH

Od danas žene u BiH mogu uraditi Serenity test, kompanije Genoma, kao najbolju prevenciju u borbi protiv raka dojke i raka jajnika po cijeni od 590 eura, putem CryoSave-a vodeće europske i svjetske porodične banke matičnih ćelija.

Serenity test je najnapredniji genetski test za rano otkrivanje genetske predispozicije za rak dojke i rak jajnika. Analizom BRCA 1 i BRCA 2 gena, koji  predstavljaju najznačajnije faktore genetskog rizika utvrđenih za rak dojke i rak jajnika, žene dobivaju informaciju da li nose genetsku mutaciju odnosno predispoziciju za obolijevanje sa pouzdanim rezultatima od 99,99 % koji stižu u roku 2 sedmice.

Ovaj test otkriva nasljedne i nenasljednje mutacije, a uzorak za analizu se uzima jednostavnim brisom bukalne sluznice (unutrašnja strana obraza). Cijena testa je od 590 eura i trenutno je najpovoljniji u našem regionu.

Rak dojke je najsmrtonosniji  rak  kod žena, dok je rak jajnika peti najčešći rak kod žena.

Najveći problem kod otkrivanja raka je nedostatak znakova i simptoma u ranom stadijumu , a koji dovode do kasne dijagnoze, liječenja, a samim tim i do veoma niske stope preživljavanja pacijentica.

Trenutne standardne procedure mogu  samo detektovati već prisutne promjene u tkivu, koji ukazuju na  već prisutnu tumorsku progresiju.

Test Serenity spašava živote  identifikujući nosioce mutacija ranije, pa se stopa preživljavanja za rak dojke i jajnika drastično povećava, jer ranom detekcijom omogućava efikasnu preventivnu akciju prije nego se rak i razvije.  Ovaj test je prekretnica u preventivnoj medicini.

Serenity test kompanije Genoma, europskog lidera za genetske analize, žene u BiH će moći uraditi putem CryoSave-a, vodeće europske i svjetske banke matičnih ćelija iz pupčane vrpce, koja se zajedno sa Genomom nalazi u Esperite grupaciji, aopćio je Cryo Save.

 

 

dobrevijesti.tv